OPINIE

Dlaczego wnioski o wymianę pieców można było składać tak krótko?

Podczas sesji Rady Miejskiej pełnomocnik PiS w gminach Rzgów i Brójce, Zbigniew Jacek Waprz­ko, dopytywał burmistrza o krótki termin składania wniosków o dofinansowanie wymiany pieców: Był ten program termomodernizacji, zdaje się to był termin od 30, nie wiem czy się mylę, od 28 maja – 6 czy 5 czer­wiec. Dlaczego taki krótki termin napływu wniosków? Z czego to wynika?

WIADOMOŚCI

List klubu „Lepsza Przyszłośc w Twoich rękach” w sp. absolutorium

  Rzgów, dnia 06 czerwca 2018 r. Oświadczenie Panie Burmistrzu, klub radnych „Lepsza Przyszłość w Twoich Rę­kach” nie poparł udzielenia Panu absolutorium z wykonania budżetu za rok 2017. Przedstawiamy kilka powodów naszej decyzji. Sprawozdanie, które przedłożył Pan Radzie Miejskiej jest poprawne, a poszczególne wartości i przedstawione wyliczenia zgadzają się. Jednak w głównej mierze wynika to z tego, że budżet był na bieżąco korygowany. Przypomnijmy, że pierwot­nie uchwaliliśmy inwestycje […]