WIADOMOŚCI

Absolutorium dla burmistrza… o włos

Gdyby choćby jeszcze jeden radny/radna wstrzymał/a się od głosu, to Burmistrz Mateusz Kamiński nie dostałby absolutorium za wykonanie budżetu gminy Rzgów w 2020 r.

Absolutorium to instrument kontroli dotyczący wydatkowania budżetu przez organ wykonawczy. Jest to rodzaj zatwierdzenia działań finansowych zarządcy jednostki terytorialnej. W skrócie: absolutorium rozlicza wójta/burmistrza/prezydenta z gospodarnego, właściwego i celowego wydatkowania naszych wspólnych pieniędzy.

1 głos przeważył

Otrzymanie absolutorium przez burmistrza gminy Rzgów wymaga bezwzględnej większości głosów „za” przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. W Rzgowie ta liczba wynosi 8 głosów.

Wystarczyło, żeby jeszcze jeden radny/-a wstrzymał/-a się od głosowania i burmistrz Mateusz Kamiński nie otrzymałby absolutorium.

Podczas sesji absolutoryjnej 30 czerwca na sali obecnych było 12 radnych. Zabrakło na posiedzeniu Zbigniewa Cisowskiego, Rafała Kluczyńskiego, Ewy Tyll. Wyniki głosowania rozłożyły się następująco:

Za: 8 radnych (Marek Bartoszewski, Wiesław Gąsiorek, Kamila Kuźnicka, Paweł Redzynia, , Jan Spałka, Przemysław Szczech, , Zbigniew Waprzko, Stanisław Zaborowski)

Przeciw: 0 radnych

Wstrzymali się: 1 radny (Radosław Pełka, Kordian Skalski, Anna Tumińska-Kubasa, Jarosław Świerczyński)

Opinia pozytywna z 1 zdaniem odrębnym

Komisja Rewizyjna w Rzgowie, której przewodniczy Zbigniew Waprzko, zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rzgów za rok 2020 pozytywnie z odrębnym zdaniem radnego Jarosława Świerczyńskiego dotyczącym gospodarności w kwestii wydatkowania środków w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie. Opinię przyjęto jednogłośnie.

Nie da się ukryć, że temat wydatkowania publicznych pieniędzy przez dyrekcję Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie budzi wiele zastrzeżeń radnych. Trwa właśnie kontrola Komisji Rewizyjnej w GOK-u, podczas której burmistrz Mateusz Kamiński nie wykazuje się adekwatną i oczekiwaną pomocą, co stanowi dodatkowy powód krytycznej postawy radnych.

W tym roku burmistrzowi Mateuszowi Kamińskiemu udało się otrzymać absolutorium dzięki łutowi szczęścia. Wartym odnotowania jest fakt iż w zeszłym roku wstrzymujących się od głosowania było 2 radnych w tym już 4, a co będzie w przyszłym roku? Z pewnością przebieg kontroli w GOK-u będzie miał na to kluczowy wpływ.  

 

POLECAMY TAKŻE:

Nagrody dla najlepszych sportowców ze Rzgowa

2 komentarze do “Absolutorium dla burmistrza… o włos

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *