WIADOMOŚCI

Blisko 300 tys. zł na nagrody dla nauczycieli z budżetu Gminy

248 tys. zł nagrody + 20% kosztów pracodawcy, co daje razem niemal 300 tysięcy złotych na nagrody dla nauczycieli w gminie Rzgów. Na majowej sesji przyjęta została uchwała, która zakłada przekazanie tej kwoty niemal 100 nauczycielom pracującym w gminie Rzgów.

Nagroda za wprowadzenie nowej podstawy programowej

Małgorzata Rózga, z-ca burmistrza, przekazała podczas sesji, że wraz z burmistrzem pragną przekazać niemal 300 tys. zł rzgowskim nauczycielom jako podziękowanie za udźwignięcie trudu poradzenia sobie z nowym programem nauczania i nowymi podręcznikami.

Małgorzata Rózga:W związku z reformą edukacji (…) co związane było ze zwiększonym wysiłkiem kadry pedagogicznej, bo musiała zapoznać się z nowymi podstawami programowymi, podręcznikami, burmistrz zaproponował (…) przyznanie nagród dla nauczycieli, którzy ten trud ponieśli. Nie jest to możliwe bez zwiększenia funduszu nagród na ten rok z 1% do 4,5%.”

Nagroda czy rekompensata za brak wynagrodzeń za czas strajku?

Zaraz po wystąpieniu Małgorzaty Rózgi, do dyskusji zgłosił się radny Zbigniew Waprzko, który jest pełen obaw, że planowane nagrody mogą być niejako rekompensatą finansową za czas strajku, za który – zgodnie z prawem – nauczyciele nie otrzymali wynagrodzeń.

Zbigniew Waprzko: „Rodzice i mieszkańcy pytają, czy w ramach tej zwiększonej puli znajdują się pieniądze, które nie zostały wypłacone nauczycielom w ramach strajku, bo według prawa nie powinny być te pieniądze wypłacane. Natomiast stosowana jest w Polsce przez kuratorów, prezydentów, wójtów taka zasada, że pieniądze te mogą być tym nauczycielom wypłacone, pod warunkiem że uzupełnią program nauczania w ramach tzw. godzin dodatkowych. Nie wiem, czy u nas to miało miejsce, ale istnieje podejrzenie, że te pieniądze trafiają w ramach dodatku motywacyjnego do nauczycieli strajkujących, aby zrekompensować im wynagrodzenie z tego tytułu. Czy my mamy jakąś kontrolę, jak te pieniądze zostaną wydane?”

Z-ca burmistrza Małgorzata Rózga wypowiedziała się na ten temat jednoznacznie. W puli 300 tys. zł są pieniądze zaoszczędzone na strajku, ale o ich przyznaniu zadecydują dyrektorzy placówek.

Radny Waprzko ponownie dopytywał się, jak władze gminy mogą skontrolować wypłacenie tych ogromnych pieniędzy.

Na co M. Rózga odpowiedziała: „Kontroli bezpośredniej nie mamy”.

Uchwała została podjęta: za 9 radnych, 1 radny przeciw, 5 nieobecnych.

Dyskusję na ten temat oraz imienną listę głosowania można odtworzyć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=9dgWngXVf4E (od 3:41:00 do 3:53:15)

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *