Budżet 2019: Jak gmina wesprze OSP i KGW?
OPINIE

Budżet 2019: Jak gmina wesprze OSP i KGW?

Ochotnicze Straże Pożarne (OSP) i Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) to bardzo popularne organizacje zrzeszające mieszkańców. W gminie Rzgów działa 11 jednostek OSP oraz 13 KGW.

Co roku organizacje te otrzymują inwestycyjne wsparcie z budżetu gminy. Nie inaczej będzie także według budżetu na 2019 rok, który uchwalono 19 grudnia. Przyjrzeliśmy się jego zapisom i prezentujemy Państwu zestawienie wydatków na ten cel, w podziale na miejscowości.

Gmina Rzgów planuje wydać łącznie na wsparcie OSP i KGW ponad 870 tys. zł. Najwięcej środków, bo 71%, trafi do Kalina, Guzewa i Starowej Góry.

Objaśnienia do tabel:

  • F.S. – Fundusz sołecki – o jego przeznaczeniu co roku jesienią decydują mieszkańcy na zebraniu sołeckim.
  • W.P.F. – Wieloletnia Prognoza Finansowa – zamieszcza się w niej inwestycje, których realizacja trwa dłużej niż rok.

Planowane na 2019 inwestycje wspierające OSP i KGW

1 Kalino         279 026,79 zł
2 Guzew         251 000,00 zł
3 Starowa Góra           93 000,00 zł
4 Prawda           59 048,56 zł
5 Kalinko           35 753,81 zł
6 Gospodarz           33 158,34 zł
7 Rzgów           30 000,00 zł
8 Bronisin Dworski           23 782,90 zł
9 Romanów           21 346,35 zł
10 Czyżeminek           26 007,58 zł
11 Huta Wiskicka           22 034,94 zł
  SUMA        874 159,27 zł

 

Planowane na 2019 inwestycje wspierające OSP i KGW – szczegółowy wykaz

Zakup lekkiego samochodu dla OSP Kalino 250 000,00 zł
F.S. Dokończenie rozbudowy budynku strażnicy OSP w Kalinie. Doposażenie świetlicy, prace wykończeniowe i porządkowe 29 026,79 zł
Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Guzew 251 000,00 zł
F.S. Tor przeszkód dla OSP Starowa Góra 10 000,00 zł
Wykonanie toru przeszkód dla zawodów pożarniczych ul. Żwirowa w Starowej Górze 8 000,00 zł
Wykonanie monitoringu terenu pomiędzy OSP i świetlicą w Starowej Górze 25 000,00 zł
Modernizacja i doposażenie świetlicy w Starowej Górze 50 000,00 zł
F.S. Modernizacja kuchni w OSP Prawda 24 047,74 zł
Malowanie elewacji OSP Prawda 35 000,82 zł
F.S. Rozbudowa toalet w OSP Kalinko 35 753,81 zł
F.S. Utwardzenie wjazdu kostką brukową oraz powiększenie placu manewrowego, wykonanie schodów oraz klatki schodowej do Sali szkoleniowo-wykładowej w OSP Gospodarz 33 158,34 zł
Klimatyzacja w OSP Rzgów 30 000,00 zł
F.S. Klimatyzacja w budynku OSP w Bronisinie Dworskim 23 782,90 zł
F.S. Rozbudowa i modernizacja Sali OSP Romanów w tym dobudowanie budynku gospodarczego 21 346,35 zł
F.S. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku i doposażenie świetlicy 26 007,58 zł
F.S. Pokrycie dachu na świetlicy w Hucie Wiskickiej, wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi 22 034,94 zł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *