WIADOMOŚCI

Budżet dla Gminy Rzgów na 2020 r. uchwalony! Nie obyło się bez burzliwej dyskusji

86 milionów złotych – tyle wynosi budżet gminy Rzgów na 2020 r. 8 stycznia podczas sesji budżetowej radni uchwalili budżet. Głosowanie poprzedzone zostało gorącą dyskusją oraz wnioskiem radnego Jarosława Świerczyńskiego o przesunięcie części środków z dotacji dla GOK-u na dofinansowanie szkół. Jak dokładnie wygląda budżet na 2020 rok? Ile wynosi zadłużenie Gminy? Czego dotyczyła burzliwa wymiana zdań między Radnymi i Burmistrzem?

86 mln budżetu, 40 mln zadłużenia

W 2020 roku dochody budżetu Gminy mają wynosić nieco ponad 73 mln zł. Z czego dochody bieżące to ponad 68 mln zł, a dochody majątkowe prawie 4,5 mln zł.

Wydatki Gminy mają wynosić ponad 86 mln zł. Z czego wydatki bieżące to ponad 65 mln zł, a wydatki majątkowe ponad 21 mln zł.

Planowany deficyt Gminy to kwota przeszło 13 mln zł, która ma być sfinansowana środkami z zaciągniętych kredytów oraz wolnych środków pozostałych z rozliczeń kredytów i pożyczek z ubiegłych lat.

Zadłużenie Gminy kolejny rok wzrasta i na koniec roku 2020 będzie wynosić ok. 40 mln zł. Zaznaczyć należy, że dochód Gminy netto to jedynie niecałe 4 mln zł.

Mniej pieniędzy na GOK, czyli ostra wymiana zdań Radnych z Burmistrzem

Zaakceptowanie budżetu nie przebiegło jednomyślnie, gdyż poprzedziła je dyskusja dotycząca zaplanowanych wydatków na Gminny Ośrodek Kultury. Nie da się nie zauważyć, że nieustannie zwiększane nakłady finansowe na nowy budynek Domu Kultury oraz realizację zamysłów Dyrektor Joanny Papugi-Rakowskiej coraz bardziej doskwierają radnym.

Obszerną dyskusje na ten temat rozpoczął radny Kordian Skalski, który przytoczył wiele przykładów rozrzutności w GOK i duplikowania pozycji w projekcie wydatkach. Co spotkało się z ostrą reprymendą burmistrza Mateusza Kamińskiego, stosującego wywody bardziej osobiste niż merytoryczne.

Propozycja radnego Jarosława Świerczyńskiego i Pawła Redzyni

Radny Jarosław Świerczyński podjął myśl zapoczątkowaną przez radnego Kordiana Skalskiego i przedstawił propozycje zmian w budżecie, które przygotował we współpracy z radnym Pawłem Redzynią.

Radni zaproponowali zmniejszenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury o 450 tysięcy złotych (przewidziana przez Burmistrza dotacja miała wynosić ponad 2 mln zł) oraz 140 tys. zł. z przewidzianych 700 tys. zł na wykup gruntów pod zasoby komunalne.

Radni Świerczyński i Redzynia zaproponowali, aby pozyskaną kwotę przeznaczyć na:

  1. Montaż instalacji fotowoltaicznej dla Szkół Podstawowych;
  • w Rzgowie (220 tys. zł) ,
  • w Guzewie (184 tys. zł),
  • w Kalinie (138 tys. zł)
  1. Oraz opracowanie koncepcji ronda na skrzyżowaniu ul. Pabianicka z ul. Cegielnianą i Guzewską w Gospodarzu – warto wspomnieć, że na ten projekt radny Świerczyński składał wnioski już wielokrotnie, zabiegając o zajęcie się tym problematycznym skrzyżowaniem.

W uzasadnieniu radny podał, powołując się na obliczenia specjalistycznej firmy, iż oszczędności na zakupie prądu wyniosą 86 tys. zł. rocznie, a wartość wyprodukowanej energii w okresie 25 lat z proponowanych instalacji to 2,6 milina zł (przy założeniu wzrostu ceny energii tylko o inflację).

Burmistrz Mateusz Kamiński skrytykował wniosek radnych próbując, w charakterystyczny dla siebie sposób, zdyskredytować radnych.

Wniosek radnych Jarosława Świerczyńskiego i Pawła Redzyni został zaakceptowany 6 głosami na TAK (przy 4 radnych wstrzymujących się od głosowania, 4 przeciw i 1 radnej nieobecnej).

Całą sesję można obejrzeć tutaj: XVIII sesja Rady Miejskiej.

 

POLECAMY TAKŻE:

Ciągle mało pieniędzy na Dom Kultury

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *