OPINIE

Czy termin informowania o stratach z tytułu suszy był zbyt krótki?

Na sesji Rady Miejskiej w Rzgowie sołtys Stanisław Hoja z Kalina oraz Zbigniew Jacek Waprzko, pełno­mocnik PiS w powiatach Rzgów i Brójce, zwracali bur­mistrzowi uwagę, że termin szacowania szkód z tytułu suszy był zbyt krótki. Rolnicy nie mogąc zdążyć, rezy­gnowali ze składania wniosków. Ponieważ mieszkańcy zawsze mają głos w „Nowym Rzgowie”, publikujemy wypowiedzi p. Hoji i p. Waprzki.

OPINIE

Jaki jest wpływ progów zwalniających na bezpieczeństwo? [LIST]

Umieszczając progi na drogach publicznych, należy brać pod uwagę ich zalety, ale również wady. Są one dobrym rozwiązaniem w miejscach szczególnie uczęszczanych przez dzieci, ponieważ powodują miejscowe ogra­niczenie prędkości oraz częściowe przeniesienie ruchu na inne drogi. Negatywnych oddziaływań jest znacznie więcej. Między innymi zwiększenie hałasu i drgań w okolicy, co jest szczególnie uciążliwe dla mieszkańców po­bliskich posesji, ponadnormatywna emisja spalin pojazdów, które przekraczają próg […]

OPINIE

Dlaczego wnioski o wymianę pieców można było składać tak krótko?

Podczas sesji Rady Miejskiej pełnomocnik PiS w gminach Rzgów i Brójce, Zbigniew Jacek Waprz­ko, dopytywał burmistrza o krótki termin składania wniosków o dofinansowanie wymiany pieców: Był ten program termomodernizacji, zdaje się to był termin od 30, nie wiem czy się mylę, od 28 maja – 6 czy 5 czer­wiec. Dlaczego taki krótki termin napływu wniosków? Z czego to wynika?