OPINIE

Klub Lepsza Przyszłość usuwa Chwiałkowskiego

Oto oświadczenie klubu radnych Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach: Szanowni Państwo, Niniejszym informujemy, że p. Leszek Chwiałkowski został usunięty z klubu radnych Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach w dniu 30.01.2016 r. W praktyce p. Leszek Chwiałkowski nie uczestniczy w życiu klubu od przeszło miesiąca – nie bierze udziału w spotkaniach ani nie wspiera wcześniej powziętych wspólnie ustaleń m.in. w kwestii uchwały budżetowej na 2016 rok. Znaczna część aktywności p. Leszka Chwiałkowskiego na wspólnym posiedzeniu komisji stałych […]