WIADOMOŚCI

Muzyczne popisy za publiczne pieniądze

Nie jest tajemnicą, że w roku wyborów samorządo­wych włodarze gmin chętnie wydają publiczne pienią­dze na zabawy, festyny i koncerty. Imprezy odbywają się wiosną lub latem, na kilka miesięcy przed wybora­mi. Rządzący liczą po cichu, że dzięki dobrej zabawie i przysłowiowej „kiełbasie wyborczej” finansowanej z publicznych pieniędzy, zapewnią sobie przychylność mieszkańców przy urnach wyborczych. Nie inaczej jest w tym roku w województwie łódzkim.