WIADOMOŚCI

Ze Rzgowa do Krakowa

23 lipca przyjechała do nas 30-osobowa grupa pątników ze Starej Huty, która wzięła udział w Światowych Dniach Młodzieży. Razem z pielgrzymami do Rzgowa przybył mer Starej Huty – Wiktor Luptowski oraz polski ksiądz Adam Sekula, proboszcz parafii Matki Boskiej Bolesnej na Ukrainie. Goście, którzy odwiedzili nas na zaproszenie proboszcza ks. Krzysztofa Florczaka, zostali przyjęci w domach 15 rodzin z terenu gminy. W niedzielę (24 lipca) pielgrzymi uczestniczyli we mszy […]

WIADOMOŚCI

Zszywacz tapicerski i drzewo

W weekend (23 lipca) w OSP Grodzisko odbyła się zabawa fantowa. Celem imprezy była zbiórka pieniędzy na zakup nowego wozu operacyjnego dla jednostki. Na ulotce wypisano niektóre atrakcje: strzelanie z kuszy średniowiecznej, dyskoteka, dobrze zaopatrzony bufet. Jedną z ulotek przytwierdzono do drzewa przy pomocy zszywacza tapicerskiego (na terenie parku im. A. Mickiewicza). – Ogłoszeń nie można zamieszczać w ten sposób. W przypadku drzew dopuszcza się jedynie taśmę […]

WIADOMOŚCI

Kilka dni do końca naboru

W Urzędzie Marszałkowskim trwa nabór wniosków na dofinansowanie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Można je składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2016 roku – decyduje data wpływu do urzędu. – Dla jednej miejscowości może zostać złożony tylko jeden wniosek. Jeżeli sołectwo obejmuje kilka miejscowości, wówczas gmina może złożyć więcej niż jeden wniosek, pod warunkiem, że projekty realizowane będą w różnych miejscowościach […]

WIADOMOŚCI

Dodatkowe pieniądze na projekty sołeckie

Na co przeznaczyć fundusze? Jak się dowiedzieliśmy, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego rozpoczyna nabór wniosków na dofinansowanie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Gminy wiejskie będą mogły sfinansować w całości lub uzupełnić wkład własny do projektów zgłaszanych im przez sołectwa tej gminy, a dotyczących realizacji zadań własnych gminy. Szczegóły zostaną podane w poniedziałek, ale już można myśleć nad przeznaczeniem funduszy.

WIADOMOŚCI

Z podniesioną trąbą w ratuszu

Mateusz Kamiński powołał swojego zastępcę. Wiceburmistrzem została Małgorzata Rózga, dotychczasowa szefowa Referatu Ogólnego i zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. W czerwcu 2004 uzyskała tytuł magistra administracji (WPiA UŁ). Obroniła z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską pt. „Nietypowe formy zatrudnienia i agencje pracy tymczasowej”. W pracy zawodowej uważa, że zła decyzja jest lepsza niż bezczynność. Jest bezpartyjna. W rzgowskim ratuszu była pełnomocnikiem burmistrza […]

WIADOMOŚCI

BurMISTRZ i Małgorzata

Kuluarowe plotki i spekulacje czas uciąć. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, wiceburmistrzem zostanie Małgorzata Rózga, dotychczasowa kierownik referatu ogólnego w rzgowskim Urzędzie Miejskim. Małgorzata Rózga ma 36 lat, jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2006 roku pracuje w naszym ratuszu. [AKTUALIZACJA] z dnia 14.07.2016 Potwierdziła się nasza informacja – dziś burmistrz ogłosił, że jego zastępcą zostanie Małgorzata Rózga.

WIADOMOŚCI

Po ślubowaniu i z pensją

Dziś (13 lipca) burmistrz Mateusz Kamiński oficjalnie objął swój urząd. Stało się to podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, którą zwołał komisarz wyborczy Tomasz Szabelski. Podpisanie dokumentu poprzedziło uroczyste ślubowanie. Były gratulacje, a po nich radni jednogłośnie uchwalili wysokość wynagrodzenia nowego burmistrza. Co miesiąc będzie zarabiał 10.780 zł brutto.

WIADOMOŚCI

Burmistrz weźmie Chwiałkowskiego?

Czy radny Leszek Chwiałkowski ma szansę zostać wiceburmistrzem Rzgowa? Takie plotki krążą w kuluarach. Kiedy poprosiliśmy go o ustosunkowanie się do nich, odparł z rozbrajającym uśmiechem: – No i co ja mam Wam powiedzieć? Burmistrz Mateusz Kamiński nie zechciał skomentować nowiny. Leszek Chwiałkowski jest przedsiębiorcą. Mieszka w Starowej Górze. Do wyborów startował z listy komitetu Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach, ale niedawno został usunięty z klubu. Starował ostatnio na burmistrza […]

WIADOMOŚCI

Ile zarobi nowy burmistrz Rzgowa?

W porządku obrad najbliższej sesji (środa, 13.07.) znalazł się punkt dotyczący ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla burmistrza Mateusza Kamińskiego. Radni zawsze na początku kadencji ustalają wysokość wynagrodzenia szefa gminy. Na początku obecnej kadencji (18 grudnia 2014) radni uznali, że burmistrz Konrad Kobus ma zarabiać tylko 8.670 zł brutto, czyli o ponad 3 tys. zł mniej niż jego poprzednik Jan Mielczarek (ok. […]

WIADOMOŚCI

Wiceburmistrz Klaudia?

Czy burmistrz Mateusz Kamiński zatrudni jako swojego zastępcę 26-letnią Klaudię Zaborowską? Nie wiadomo, bo nie zabiera głosu w sprawie przyszłego wiceburmistrza, lecz nazwisko Zaborowskiej pojawia się w spekulacjach na temat prawej ręki nowego szefa gminy. Klaudia Zaborowska jest radną powiatową z ramienia PSL. Pełni funkcję wiceprezesa Forum Młodych Ludowców województwa łódzkiego. Ukończyła Zarządzanie i Inżynierię Produkcji na Politechnice Łódzkiej. Pracuje jako asystentka ds. pozyskiwania i monitorowania środków […]

WIADOMOŚCI

Kamiński złoży ślubowanie

Komisarz Wyborczy w Łodzi zwołał nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej. Odbędzie się ona 13 lipca (środa) o godz.15.00. Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym Mateusz Kamiński musi wypowiedzieć następujące słowa ślubowania: „Obejmując urząd burmistrza gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”.

WIADOMOŚCI

Wojewoda nie unieważni wyboru Jana Michalaka

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi nie dopatrzył się istotnych naruszeń prawa przy podejmowaniu uchwał z 1 czerwca br. dotyczących odwołania Jarosława Świerczyńskiego z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej i powołania Jana Michalaka na to stanowisko – dowiedzieliśmy się od Ireneusza Krześnickiego, dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli ŁUW. Oznacza to, że uchwały podjęte przez radnych po objęciu funkcji przez Jana Michalaka nie zostaną unieważnione. O co chodziło w sprawie Michalaka? Bezwzględny zakaz […]