WIADOMOŚCI

Czy gmina Rzgów skorzysta z ogłoszonego przez premiera programu budowy dróg lokalnych?

  • Radny proponuje skorzystanie z nowego programu budowy dróg lokalnych.
  • To ostatnio drugi przypadek gaszenia przez burmistrza entuzjazmu radnych ws. dotacji.
  • Przy okazji burmistrz ujawnia fiasko starań o przebudowę skrzyżowania w Gospodarzu.

Radny Wiesław Gąsiorek, wybrany z Guzewa, za­proponował burmistrzowi złożenie wniosku o budowę chodnika i drogi rowerowej w ramach nowego programu budowy dróg lokalnych. Radny przypomniał także o fa­talnej sytuacji na skrzyżowaniu Guzewskiej i Cegielnia­nej z ulicą Pabianicką (droga DK-71).

O umieszczenie w budżecie przebudowy tego skrzy­żowania wnioskowała w grudniu 2017 r. radna Anna Tumińska-Kubasa wraz z klubem radnych” Lepsza Przyszłość w Twoich rękach”. Radny Wiesław Gąsiorek od początku popierał ich starania.

Radny Gąsiorek na sesji zwrócił się do burmistrza: „Premier ogłosił program budowy, modernizacji i prze­budowy dróg lokalnych. I w związku z tym mam do Pana Burmistrza taki wniosek, aby wystąpić z wnioskiem do Pana Wojewody, aby może wpisał do tego programu drogę. Bo mamy tu taką drogę ważną, która łączy dwa miasta, duże miasto Łódź i Pabianice, bezpośrednio gmi­nę Tuszyn i pośrednio Tuszyn i jest ruch na tej drodze bardzo niebezpieczny, tak dla ruchu pieszego jak i koło­wego. Ponieważ nie jest to droga szeroka, a pobocza są bardzo wąskie, w moim przekonaniu zachodzi wystąpie­nie z wnioskiem o przyznanie środków na budowę cią­gu pieszo-rowerowego od ul. Zastawnej aż do Prawdy. I przy okazji może by się udało jakiś wpływ ze strony wojewody, czynników rządowych, na GDDKiA, aby wreszcie, czas najwyższy, zająć się modernizacją skrzy­żowania z drogą krajową w Gospodarzu, aby zwiększyć po prostu bezpieczeństwo na tej drodze, bo jest to droga o dużym nasileniu ruchu”.

Burmistrz Kamiński nie był zbyt optymistycznie nastawiony do propozycji radnego: „Jeśli chodzi o ten program budowy dróg lokalnych, to my przyjrzymy się z Panem Markiem Derskim, bo każdy program ma swoje warunki. Trzeba najpierw sprawdzić, co to jest w świetle tego programu droga lokalna i na ile można ten program wykorzystać”.

Przy okazji burmistrz poinformował jednak o fiasku starań o przebudowę skrzyżowania Guzewska/Cegiel­niana/Pabianicka w Gospodarzu: „Podczas ostatnich rozmów w GDDKiA pytałem Pana Dyrektora Toma­szewskiego o to, kiedy będzie decyzja i czy będzie jakaś decyzja centrali dotycząca skrzyżowania Guzewskiej, Cegielnianej z drogą 71. Pan Dyrektor powiedział, że centrala najpierw chce zrealizować cały program nie­bezpiecznych skrzyżowań, który został podjęty w ubie­głych latach i dopiero będzie przygotowywać się do no­wego programu”.

Jak widać potwierdziły się obawy radnych opozycji. Przypomnijmy, że podczas prac nad budżetem na 2018 rok radni z klubu „Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach” wnioskowali o zabezpieczenie środków na projekt prze­budowy tego skrzyżowania, proponując poprawkę do budżetu. Miał to być dodatkowy argument dla burmistrza do rozmów z GDDKiA. Wykonanie projektu przydałoby się, gdyby jakaś droga niespodziewanie wypadła z reali­zowanego przez GDDKiA programu niebezpiecznych skrzyżowań. Wtedy Rzgów byłby gotowy wskoczyć na zwolnione miejsce. Niestety większość radnych odrzuci­ła poprawkę, co najdziwniejsze nawet radny Kazimierz Łęgocki zagłosował przeciw przeznaczeniu pieniędzy na projekt przebudowy tego skrzyżowania.

To w ostatnim czasie już drugi przypadek, gdy bur­mistrz gasi dobre inicjatywy radnych i to bez względu na reprezentowaną przez radnego opcję. Teraz radny Wie­sław Gąsiorek z klubu radnych „Rzgów Naszą Gminą” spotkał się z niezbyt entuzjastycznym przyjęciem pro­pozycji pozyskania dla gminy funduszy zewnętrznych na inwestycję drogową. Niedawno radny Jarosław Świerczyński z klubu „Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach” proponował zgłoszenie do budżetu obywatel­skiego województwa budowy ścieżki rowerowej z Huty Wiskickiej do Grodziska. W tym przypadku burmistrz był całkowicie negatywnie nastawiony do pomysłu.

Skąd gmina będzie pozyskiwać fundusze według Mateusza Kamińskiego? Oby nie przyszło mu do gło­wy sięgnięcie do kieszeni mieszkańców i wnioskowanie o podniesienie podatków.

kek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *