debata o gazie
WYDARZENIA

Debata o gazie

W zeszłym miesiącu informowaliśmy Państwa o proteście blisko 100 mieszkańców Rzgowa przeciwko budowie gazowej obwodnicy Łodzi przez centrum Rzgowa. Protest wsparli radni Jarosław Świerczyński, Rafał Kluczyński i Marek Marchewczyński ze Rzgowa, którzy napisali w tej sprawie interpelację do burmistrza.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 29.08.2018 roku od­była się w tej sprawie dyskusja. Ponieważ mieszkańcy zawsze mają głos w „Nowym Rzgowie”, przytaczamy obszerne wypowiedzi z sesji.

Pan Krzysztof Jabłoński ze Rzgowa:

Jestem z grupą tutaj osób i reprezentujemy osoby protestujące przeciwko planom budowy gazowej ob­wodnicy Łodzi, wzdłuż ulicy Łódzkiej i centrum Rzgo­wa. Tutaj jak Pan burmistrz wspomniał o tej budowie, niestety ta informacja, którą Pan burmistrz powiedział, już jest nieprecyzyjna. Dlatego, że Pan powiedział, że to jest zastąpienie starego gazociągu nowym gazociągiem. Otóż nie, to jest budowa kompletnie nowego gazociągu o półmetrowej średnicy i 55 atmosferach, wzdłuż do­tychczas istniejącego gazociągu z obietnicą docelowej likwidacji dotychczasowego gazociągu.

Ale ta docelowa likwidacja może znaczyć, że np. to będzie nie wiem za 10 lat czy za 20. Bo dokładnie taka sama obietnica docelowej likwidacji gazociągu fi200 była 20 lat temu, przy okazji budowy gazociągu fi300. I w związku z tym wysłaliśmy jako grupa mieszkańców do Państwa pismo-protest z podpisami prawie 100 osób. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy odpowiedzi Pana burmistrza, jak również innych podmiotów, do których to wysłaliśmy. Dostaliśmy odpowiedź od Pana przewodniczącego rady Michalaka, z tym że odpowiedź nie zawierała praktycznie żadnego zdania odnoszącego się do naszych zastrzeżeń, wniosków i postulatów.

W związku z powyższym, no ja chciałbym zapytać po prostu Pana burmistrza, Radę Miasta Rzgów, dla­czego Państwo forsują tak niebezpieczną inwestycję zważywszy na wszelkie zagrożenia związane z tą budo­wą. I w związku z tym, nie wiem, czy Państwo są świa­domi, co taka budowa takiej gazowej obwodnicy przez centrum Rzgowa może spowodować?(…)

W tym miejscu p. Jabłoński przedstawił liczne za­grożenia jakie płyną z budowy gazowej obwodnicy Łodzi. Są one w dużej mierze tożsame z zagrożenia­mi opisanymi przez radnych w interpelacji. Pisaliśmy o tym w poprzednim numerze. Artykuł jest też dostęp­ny w internecie pod adresem:

http://nowyrzgow.pl/blisko-100-mieszkancow-ora­z-radni-interweniuja-u-burmistrza-ws-zagrozen­-zwiazanych-z-budowa-gazowej-obwodnicy-lodzi/

Zdjęcie z sesji on-line. Mieszkaniec Rzgowa Pan Krzysztof Jabłoński
Zdjęcie z sesji on-line. Mieszkaniec Rzgowa Pan Krzysztof Jabłoński

Później Pan Krzysztof Jabłoński kontynuował swoją wypowiedź:

(…) Wydaje mi się, że no taka sytuacja, kiedy inwe­stor, czyli PGiNG chce zbudować tę obwodnicę, to nie należy sprzyjać jemu, a wprost przeciwnie. Wykorzystać tę okazję jako niepowtarzalną okazję, która się zdarza raz na kilkadziesiąt lat i przy okazji poprowadzenia tej gazowej obwodnicy poza Rzgowem, zlikwidować istnie­jące gazociągi fi200 i fi300 wzdłuż Łódzkiej, w centrum Rzgowa. Dlatego, że inwestor w piśmie przewodnim mówi, że on docelowo ma ten gazociąg fi200 zlikwido­wać, ponieważ fi200 jest połączone z fi300, czyli jeśli inwestor ma szczere zamiary, to on również ma zamiar zlikwidować fi300. Także tyle chciałbym na chwilę obecną powiedzieć. Dziękuję.

Odpowiedź burmistrza Kamińskiego:

No ja może powiem na początku, że absolutnie Pań­stwo nie mogą czuć się zignorowani w sytuacji kiedy, kiedy my jesteśmy, po pierwsze organizujemy wam to spotkanie, po drugie jesteśmy jeszcze w terminie z od­powiedzią i nawet nie jeszcze, tylko po prostu jesteśmy, a jeszcze do tego o planowaniu w Polsce decyduje się w procedurze otwartej. Będzie w tej chwili tak: do 30 maja można było składać wnioski do planu, ale teraz do tej na etapie uzgodnień, jest to kolejny etap, natomiast jesteśmy przed wyłożeniem do publicznego wglądu i możliwością składania uwag. Czyli cała ta procedura jest jakby, ona jest rozpoczęta, ale przed nami jest ten etap taki jawny publicznie (…).

Natomiast jeśli chodzi o sprawy finansowe, to żeby te szkody, żeby te szkody wynagrodzili i tutaj Państwo, Państwo będą o te szkody, o te odszkodowania występo­wać. To będzie finansowane nie ze środków gminy tylko ze środków Polskiej Spółki Gazownictwa, która w 71% należy do Skarbu Państwa. Dziękuję.

Pani Waprzko ze Rzgowa:

Panie Burmistrzu, ja bardzo przepraszam, ale ja po­wiem Panu tak, żadne pieniądze nie zniwelują strachu dla mnie i dla mojej rodziny. Tam chodzą moje wnuki po działce, to jest dla mnie ważne. (…) Ja bym była skłon­na dzisiaj nawet sprzedać tę działkę, za przykładową kwotę 500 tysięcy. Tylko, że ja kupca muszę poinfor­mować o tym, że u mnie już idą dwie rury z gazem i on w tej chwili mówi tak: Proszę Pani ja dam Pani 250, a w ogóle to się jeszcze nad tym dobrze zastanowię!

Dlatego my dzisiaj tutaj jesteśmy, bo liczymy po prostu na wsparcie Pana i na wsparcie wszystkich rad­nych, bo to jest nasze życie. To jest zagrożenie nie tylko dla tych działek, na których jest ten gaz, ale to jest za­grożenie dla tych działek z tyłu. Bo ja sobie nie wyobra­żam skali wybuchu, jeżeli w nowym gazociągu będzie ciśnienie 55 atmosfer.

(…) My się po prostu boimy. Strach jest większy niż pieniądze. Także żadne pieniądze, tak jak powiedziałam na początku, żadne pieniądze nie zniwelują tego stra­chu przed tym, co będzie jak oni założą ten gaz.

Zdjęcie z sesji on-line. Mieszkanka Rzgowa Pani Ewa Waprzko
Zdjęcie z sesji on-line. Mieszkanka Rzgowa Pani Ewa Waprzko

Kolejna wypowiedź Pana Krzysztofa Jabłońskiego:

Jeszcze jak wspomniałem wcześniej cała ta inwe­stycja jest przedstawiana przez PGNiG w bardzo ma­nipulacyjny sposób, co podejrzewam, że miało wpływ na to, że Państwo głosowaliście za tymi uchwałami. Bo jakbym przeczytał to pismo przewodnie PGNiG, to mniej więcej to brzmi tak: że zamieniamy stary gazo­ciąg nowym, o oczywiście wspaniałych parametrach, doskonałych rurach, urządzeniach itp. w ten sposób zmniejszając strefę bezpieczeństwa z 20 do 4 metrów. I to wszystko, mając na względzie wzrost bezpieczeń­stwa i jeszcze w ramach inwestycji celu publicznego…

No przecież jest to dokładnie odwrotnie, to jest ma­nipulacja totalna, bo przecież jak się zwiększy 20, 30, czy tam 40-krotnie masę gazu przesyłanego, to tu żadne rury, żadne zabezpieczenia nic nie pomogą w przypadku awarii i wybuchu. Ja jestem z zawodu inżynierem me­chanikiem konstruktorem, całe życie albo pracowałem jako konstruktor, albo projektant instalacji produkcyj­nych czy tam montażowych i wiem co to znaczy pięcio-, sześciomilimetrowa grubość rury takiego gazociągu. To oczywiście wszystko działa jak jest perfekcyjnie, ideal­nie. Ale sytuacji niesprzyjających warunków, w których to może wybuchnąć jest naprawdę bardzo dużo. Także my tu nie prosimy o to, żeby Państwo byli neutralni. Nam chodzi o to, żeby władze Miasta Rzgowa z Panem Burmistrzem i Radą Miasta poparli nas w tym zakresie i robili wszystko, żeby tą niebezpieczną inwestycję prze­prowadzić gdzie indziej. Oczywiście, nie mamy nic prze­ciwko budowie gazowej obwodnicy Łodzi, ale gdzieś z dala, poza miastem. Dlaczego gazowa obwodnica Ło­dzi ma iść przez środek Rzgowa? Kiedy na przykład nie planuje się gazowej obwodnicy Łodzi między blokami tam na Retkini, na Chojnach, czy gdzieś na Bałutach. No bo wiadomo każdy średnio rozwinięty człowiek puk­nie się w głowę, że to bez sensu. Dziękuję.

Wypowiedź radnego Jarosława Świerczyńskiego, współautora interpelacji ws. zagrożeń płynących z bu­dowy gazowej obwodnicy Łodzi przez centrum Rzgowa:

Na całe szczęście nastąpiło tylko rozpoczęcie pro­cedury. Rada Miejska następnej kadencji będzie mogła odrzucić zmiany w miejscowym planie zagospodarowa­nia przestrzennego. A te zmiany są jednym z warunków, żeby mogła PGNiG tę swoją inwestycję wykonać. Ja mogę zapewnić, że gdy z woli mieszkańców zostanę wy­brany ponownie, to ręki do uchwalenia tych planów nie przyłożę, bo zostały mi otworzone oczy jak to wygląda.

Owszem poszła kiedyś rura tamtym śladem, ale kto tam widział domy 40 lat temu? Tam były pola, no to oni sobie wtedy tak poprowadzili gazociąg. Teraz Rzgów się rozbudował, zabudował (…).

My tutaj musimy zrobić wszystko i ja na tyle, na ile będę mógł, będę w tym temacie robił, żeby jednak ta ob­wodnica gazowa poszła innym śladem. Być może przy okazji pozwoli nam to też zgazyfikować tereny, które w tej chwili gazu nie mają. A będą to tereny przemysło­we, które być może bardzo chętnie będą chciały z tego gazu korzystać.

kek.

 

2 komentarze do “Debata o gazie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *