Unia Europejska fundusze
WIADOMOŚCI

Dotacje unijne dla województwa łódzkiego – harmonogram konkursów

Na wiosnę dwie grupy społeczne będą mogły skorzystać z dofinansowań unijnych. Będą to przyszli przedsiębiorcy, którzy chcą założyć własną działalność gospodarczą oraz osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem. Z końcem stycznia Zarząd Województwa Łódzkiego ustalił ostateczny harmonogram naboru wniosków do konkursów o dofinansowanie.

Konkursy odbędą się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (na rok 2019 r.):

1. Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT

Konkurs ogłoszony zostanie w II kwartale 2019 roku. Wnioski będzie można składać od lipca 2019 r. W ramach konkursu przewidziane jest jednorazowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe pozwalające pokryć bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności. Uczestnicy otrzymają także wsparcie szkoleniowo-doradcze. Konkurs ogłoszony: Instytucja Pośrednicząca (Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, www.rpo.wup.lodz.pl, Związek ZIT, www.lom.lodz.pl).

2. Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Konkurs ogłoszony zostanie w II kwartale 2019 r. Wnioski do konkursu będą przyjmowane od czerwca 2019 r. Projekt ma służyć aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej. W ramach konkursu przewidziane jest wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej, służących realizacji usług, których dotyczy projekt. Konkurs ogłoszony: Instytucja Pośrednicząca (Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, www.rpo.wup.lodz.pl, Związek ZIT www.lom.lodz.pl)

 

 

Źródło: rzgow.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *