WIADOMOŚCI

Dziecko samo w domu w wakacje – sprawdź, od jakiego wieku to możliwe

Ponad 2 miesiące wakacji do zagospodarowania dziecku to wyzwanie dla pracujących rodziców. Urlop to zaledwie 2, może 3 tygodnie, a co z resztą czasu? Bywają momenty, że dziecko musi spędzić w domu czas samodzielnie, bez opieki dorosłych. Od jakiego wieku dziecka to możliwe z prawnego punktu widzenia?

Nie zawsze dziadkowie czy inni członkowie rodziny są w stanie zaopiekować się dzieckiem przez większość wakacji. Półkolonie i obozy są rozwiązaniem połowicznym – trudno, aby szczelnie wypełniły pond 60 dni wakacji. Czy można zostawić dziecko w domu bez opieki dorosłych? A jeśli tak, to na jak długi czas? Jak zadbać o bezpieczeństwo dziecka?

Dziecko samo w domu – przepisy prawne

Nie ma jednego przepisu prawnego, który określałby wiek, od którego dziecko może zostać samodzielnie w domu. Moment ten można określić na podstawie 3 różnych artykułów prawnych:

Art. 106 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać, lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany”.

Art. 426 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny: „Małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.”

Art. 32 ust. 1 z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa: „Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.”

W powyższych artykułach wymieniony zostaje wiek: 7, 8 i 13 lat. Do tego należy jeszcze uwzględnić, że zgodnie z art. 92 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską.

Od kiedy zostawić dziecko samo w domu?

W związku z mało precyzyjnymi przepisami prawnymi, to rodzic indywidualnie musi określić moment, w którym dziecko jest gotowe, aby zostać samo w domu. Z pewnością nie może to być wiek niższy niż 7 lat. A czy 8-,9- czy 12-latek będzie już dostatecznie odpowiedzialny i emocjonalnie rozwinięty, aby zostać w domu bez nadzoru dorosłych?

Przede wszystkim ważna jest gotowość dziecka. Jeśli wykazuje chęć, przejawia oznaki odpowiedzialności, umie samodzielnie spędzać czas, nie miewa ryzykowanych pomysłów, to można rozważyć zostawienie dziecka w domu. Jednak w sytuacji, gdy pociecha wykazuje reakcje lękowe, wspomina że się boi, z góry zakłada że będzie się nudzić, warto się wstrzymać.

Dziecko musi być też należycie przygotowane:

– posiadać numer telefonu do rodziców i innych dorosłych (dziadków, wujka, cioci, sąsiadki)
– wiedzieć, co zrobić, gdyby w mieszkaniu poczuło gaz, wybuchł pożar, ktoś by pukał itp.
– umieć podgrzać sobie jedzenie w mikrofalówce lub mieć przygotowane przekąski do zjedzenia na zimno
– mieć zapewnione rozrywki: malowanki, gry, bajki itp.  – rodzice powinni ustalić z dzieckiem, co będzie robiło podczas nieobecności rodziców
– znać podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas przebywania samodzielnie w domu: nieotwieranie okien, niewychodzenie na balkon, nieużywanie noża, nożyczek itp.

Warto zorientować się, czy starsza sąsiadka lub sąsiad pracujący zdalnie w domu, nie mógłby zajrzeć co jakiś czas do dziecka i upewnić się, że wszystko jest w porządku.

Proces samodzielnego zostawiania w domu należy zacząć od małych kroków, aby przyzwyczaić do tego dziecko i upewnić się, że da sobie radę. Najpierw krótkie wyjścia rodzica do sąsiadki, do sklepu, a dopiero potem dłuższa nieobecność. Grunt to znajomość dziecka – czy jest gotowe – oraz odpowiednie jego przygotowanie. Ten moment, w którym dziecko zostaje w domu bez rodzica, w końcu nadejdzie, ale wszystko przebiegnie spokojniej i bezpieczniej, jeśli ten czas będzie świadomie wybrany i przemyślany.

 

fot. pixabay.com/GilmanshinJeden komentarz do “Dziecko samo w domu w wakacje – sprawdź, od jakiego wieku to możliwe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *