WIADOMOŚCI

Odśnieżanie obowiązkiem właściciela lub zarządcy posesji

Prawo budowlane jednoznacznie wskazuje, kto odpowiada za odśnieżanie chodnika przed posesją – to właściciel lub zarządca budynku. W jaki sposób powinien zabezpieczyć chodnik i co grozi w przypadku braku odśnieżenia?

Chodniki pokryte lodem i śniegiem powinny być zabezpieczone przez właściciela lub zarządcę budynku. Należy odsunąć śnieg z chodnika oraz posypać lód piaskiem i solą. Śnieg można zsunąć na brzeg chodnika, skąd usunąć go powinien zarządca drogi. Nie wolno natomiast pozostawić zebranego śniegu na jezdni.

Osoba, która w wyniku wypadku na nieodśnieżonym bądź oblodzonym chodniku, dozna urazu czy uszczerbku na zdrowiu, może zażądać zadośćuczynienia od osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie chodnika. Osoba poszkodowana może wnieść o zwrot kosztów za leczenie, rehabilitację oraz zadośćuczynienie krzywdzie. Organem odpowiedzialnym, który będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania będzie właściciel nieruchomości, zarządca lub firma zatrudniona w celu sprzątania okolicy budynku, a więc również zabezpieczenia chodnika.

Jednak konsekwencje za brak odśnieżenia to nie tylko wypłata ewentualnego odszkodowania, ale też pouczenie lub mandat, jaki na właściciela posesji lub zarządcę może nałożyć straż miejska. Jeśli mimo upomnień, chodnik nie zostanie odśnieżony a oblodzenie zabezpieczone, strażnicy mogą wystawić mandat w wysokości 500 zł, a nawet skierować sprawę do sądu.

Art.  117.  [Niespełnianie obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku]

§1.

Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych,

podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Należy pamiętać, że zarządca/właściciel ma jeszcze inne obowiązki związane z utrzymaniem porządku i zabezpieczeniem budynku zimą. Konieczne jest także odśnieżenie dachu oraz usunięcie sopli zwisających z budynku. Śnieg zalegający na dachu stanowi zagrożenie zarówno dla konstrukcji budynku, osób w nim przebywających, jak i przejeżdżających samochodów oraz przechodniów.

POLECAMY TAKŻE:

Pomysł na półkolonie zimowe dla dzieci: ANCYMONDO!

fot. pixabay.com/ID 5598375Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *