rów melioracyjny
WIADOMOŚCI

Pismo zawiadamiające o zapłacie od Gminnej Spółki Wodnej w Rzgowie – o co chodzi?

Część mieszkańców Rzgowa otrzymała w niedawnym czasie nakaz zapłaty od Gminnej Spółki Wodnej w Rzgowie. Kwoty do zapłaty wynoszą od 10 do 12 zł. Za co zostały naliczane? Skąd te kwoty? Dlaczego pisma przychodzą dopiero teraz? Temat tłumaczymy poniżej.

Melioracja – kto i dlaczego płaci?

Pisma, które ze zdziwieniem odebrało wielu mieszkańców Gminy, dotyczą opłat za meliorację, czyli polepszenie zdolności produkcyjnych gleby. Dzięki melioracji gleba chroniona jest przed podtopieniami i powodziami, co w konsekwencji ułatwia jej uprawę.

Według Praw Wodnego do urządzeń melioracyjnych szczegółowej należą:

  • rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,
  • drenowania,
  • rurociągi,
  • stacje pomp służące wyłącznie do celów rolniczych,
  • ziemne stawy rybne,
  • groble na obszarach nawadnianych,
  • systemy nawodnień grawitacyjnych oraz systemy nawodnień ciśnieniowych, jeżeli służą regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy.

Podstawa prawna kwestii melioracyjnych: do końca 2017 roku obowiązywała ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Od 1 stycznia 2018 r. kwestie melioracyjne reguluje art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.; Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.).

Kto odpowiada za wykonanie i utrzymanie urządzeń melioracyjnych?

Według ustawy obowiązek ten spoczywa na właścicielach działki, jednak nie ma wyraźnego wskazania, o jakich właścicieli konkretnie chodzi. Dlatego ustawa odnosi się zarówno do właścicieli gruntów, na których zlokalizowane są urządzenia melioracyjne, jak właścicieli, którzy odnoszą korzyść z wykonywanej melioracji szczegółowej.  

Urządzenia melioracyjne muszą być corocznie konserwowane, aby mogły spełniać swoją rolę.

Ważne: Właściciele gruntów, które odnoszą korzyść z bliskiej lokalizacji urządzeń melioracyjnych, zwracają cześć kosztów wykonania i konserwacji tych urządzeń w formie opłaty melioracyjnej. Wody Polskie nie mają obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych.

Jak udało nam się dowiedzieć w Gminnej Spółce Wodnej w Rzgowie chodzi tu głównie o grunty, które są w 20-40-metrowym promieniu oddziaływania urządzeń melioracyjnych. Dlatego właśnie, właściciele gruntów, na których nie ma rowów, rurociągów i innych urządzeń melioracyjnych, mogli być zdziwieni koniecznością opłat.

Aktualizacja płatników – nowy system

Zaskakujący dla mieszkańców Gminy był fakt, że opłaty zostały naliczone dopiero w tym roku, a przez wiele lat dane grunty nie były rozliczane przez Spółkę Wodną.

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest aktualizacja płatników za urządzenia melioracyjne. Nowowprowadzony system w Gminnej Spółce Wodnej w Rzgowie zweryfikował właścicieli, na których spoczywa obowiązek opłat, stąd nadesłane pisma.

Skąd taka wysokość opłat?

Wskazane stawki to równowartość utrzymania 1 m długości rowu i są to kwoty symboliczne mające za zadanie wesprzeć konserwację urządzeń melioracyjnych.

Warto także zaznaczyć, że członkiem Spółki Wodnej staje się każdy właściciel gruntów, które czerpią korzyść z urządzeń melioracyjnych. Członkiem Spółki Wodnej staje się automatycznie wraz z nabyciem gruntów.

 

 

Jeden komentarz do “Pismo zawiadamiające o zapłacie od Gminnej Spółki Wodnej w Rzgowie – o co chodzi?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *