WYDARZENIA

Pracowało wielu, pochwalono jednego

  • Czyżeminek, Kalinko i Kalino otrzymają po 5 tys. złotych dotacji.
  • W przygotowanie wniosków zaangażowanych było kilka osób.
  • Burmistrz pochwalił tylko swojego człowieka.

Czyżeminek, Kalinko i Kalino otrzymają po 5 tys. zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach gran­tów sołeckich.

W pozyskanie dofinansowania zaangażowani byli; z Kalinka sołtys Józef Zimoń z mieszkankami, sołtys Stanisław Hoja z Kalina oraz sołtys Wojciech Rydygier z mieszkańcami Czyżeminka. W pracach nad wnio­skiem dla Kalina wzięła również udział radna powia­towa Edyta Waprzko. Chwaląc się pozyskaniem dotacji na sesji Rady Miejskiej, burmistrz Kamiński wyróżnił za to tylko swojego pracownika, Mirona Ossowskiego z PSL: „Dzięki bardzo dobrej współpracy i pomocy pana Mirona Ossowskiego udało się też uzyskać środki na trzy granty sołeckie. Czyżeminek, Kalino i Kalinko – wszystkie 3 sołectwa otrzymają po 5 tysięcy złotych”.

Należy zauważyć, że pomoc Mirona Ossowskiego, chociaż chwalebna, jest wynagradzana z budżetu Gmi­ny, ponieważ jest on etatowym pracownikiem Urzędu. Natomiast wszyscy pozostali działali społecznie, więc za tzw. „dziękuję”, którego nie usłyszeli.

Kej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *