WIADOMOŚCI

Program „Posiłek w szkole i w domu” przedłużony na kolejne 4 lata

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” zostaje przedłużony na kolejne lata i potrwa od 2024 do 2028 roku. Kryterium dochodowe nie ulegnie jednak zmianie. 

Radni rozpatrywali na ostatniej sesji Rady Miejskiej projekt uchwały dotyczący wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na latach 2024-2028 oraz zwrotu wydatków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Uchwalono, że wysokość kryterium będzie wynosiła 200%.

Zgodnie z treścią uchwały odstępuje się od żądania zwrotu wydatków od osób objętych rządowym programem „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2024- 2028 i korzystających z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych w ramach tego programu, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości 200 % kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, gdy dochód nie przekracza kwoty 701 zł
b) w przypadku osoby w rodzinie, gdy dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 

Źródło: https://lexlege.pl/ustawa-o-pomocy-spolecznej/art-8/

Fot: pixababy.com/JESHOOTS-comDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *