WIADOMOŚCI

Przekroczenia norm hałasu na autostradzie A1

Mieszkańcy okolic autostrady A1 na trasie Stryków-Tuszyn od dłuższego czasu skarżyli się na doskwierający hałas ruchu samochodowego. Sprawa została zgłoszona do Najwyższej Izby Kontroli, która zleciła badania pomiaru hałasu Instytutowi Ochrony Środowiska-Państwowemu Instytutowi Badawczemu. Badania wykazy, że hałas na A1 przekracza normy. Gdzie, o ile i co dalej?

Gdzie badano hałas?

Najwyższa Izba Kontroli sprawdzała łódzki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, czy wdraża odpowiednie działania przeciwko hałasowi na autostradzie. NIK zleciła też pomiary norm hałasu Instytutowi Ochrony Środowiska-Państwowemu Instytutowi Badawczemu.

Badania hałasu odbywały się w 14 miejscach autostrady A1 na trasie Stryków-Tuszyn.

Co wykazały pomiary hałasu?

Badania hałasu wskazały na przekroczenia w 5 z 14 kontrolowanych miejsc. Przekroczenia odnotowano w porze nocnej. Dopuszczalną normą hałasu jest: 56 dB. W Przypadku pięciu wspomnianych punktów została przekroczona o wartości od 0,3 do 2,3 dB.

Oto najgłośniejsze, przekraczające normy hałasu, punkty na A1:

  • Natolin – o 2,3 dB,
  • ul. Felicjańska w Łodzi – o 1,8 dB,
  • ul Giemzowska w Łodzi – o 1,2 dB
  • ul. Główna w Woli Rakowej – o 0,3 dB,
  • ul. Malownicza w Łodzi – o 0,7 dB

Wynik kontroli GDDKiA

W komunikacie NIK czytamy: „Wyniki kontroli wykazały, że podejmowane dotychczas przez GDDKiA Oddział w Łodzi działania na rzecz ograniczenia negatywnego oddziaływania hałasu generowanego przez pojazdy poruszające się po autostradzie, nie przyniosły oczekiwanej poprawy na obszarach podlegających ochronie akustycznej”.

Kontrola wykazała także rozbieżności w analizie, która na zlecenie inwestora była wykonana po realizacji drogi oraz opinii, którą na zlecenie NIK wykonał Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy. Chodzi o opracowany model akustyczny oraz skuteczność działania urządzeń zabezpieczających.

Co dalej?

Najwyższa Izba Kontroli zapowiedziała wnioskowanie do wykonawcy analizy porealizacyjnej o ustosunkowanie się do przedstawionych wyników.

Ponadto Prezes NIK wystąpił do Ministra Infrastruktury, który nadzoruje pracę GDDKiA, aby przeprowadzona została kontrola sposobu prowadzenia pomiarów przy planowaniu i odbiorze inwestycji drogowych. Wskazał także konieczność  niezwłocznej realizacji przez GDDKiA niezbędnej infrastruktury, która będzie chronić mieszkańców przed hałasem wszędzie tam, gdzie normy są przekraczane.

fot: wikimedia.org

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *