WIADOMOŚCI

Radni obniżają wysokość renty planistycznej

Przy okazji rozpatrywania projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Grodziska, radni podjęli temat wysokości renty planistycznej. Jaka jej wartość będzie najbardziej korzystna dla gminy, ale jednocześnie nie zniechęcająca mieszkańców do sprzedaży gruntów?

Renta planistyczna to opłata, którą zobowiązany jest wnieść właściciel terenu, którego wartość wzrosła z uwagi na uchwalenie nowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Wysokość renty planistycznej jest ustalana przez poszczególne rady gmin, ale nie może być wyższa niż 30% liczone od wzrostu wartości ziemi.

Z opłaty zwolnieni są właściciele, którzy sprzedadzą swój teren po upływie 5 latach od momentu wejścia w życie znowelizowanego MPZP. W praktyce często przedłużano proces sprzedaży, aby nie ponosić tak wysokiej opłaty.

Radny Marek Bartoszewski sugerował, że 10 % renty planistycznej w przypadku nowych terenów jest stanowczo za niskie, zaproponował co najmniej 20 %.

Jak podkreśliła Agnieszka Krawiec, główna specjalistka gospodarki przestrzennej w Urzędzie Miejskim, przez 2 lata gmina nie odnotowała żadnych wpływów z tytułu renty planistycznej. Gdy są mniejsze stawki, mieszkańcy są bardziej skłonni do wcześniejszej sprzedaży gruntów.

Burmistrz Mateusz Kamiński: „My wykładamy pieniądze na te plany, ale obserwujemy… czy my wpiszemy 30 % iluzorycznie i mieszkańcy nigdy tego nie zapłacą, czy my tego nie wpiszemy to i tak są to iluzoryczne pieniądze. Spróbujmy dać tę rentę planistyczną 10 % i zobaczmy, co się stanie.”

Z opinią burmistrza zgodził się radny Jarosław Świerczyński, który przyznał, że ustalając wysokość podatków, trzeba brać pod uwagę możliwość realnych wpływów.

 

POLECAMY TAKŻE:

Palisz w piecu plastikiem? Spodziewaj się kontroli!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *