WIADOMOŚCI

Ryszard Poradowski i „Gazeta Rzgowska” przegrywają procesy o pisanie nieprawdy

• Redaktor Ryszard Poradowski i Jerzy Romański przegrali już łącznie 4 procesy.
• Dlaczego „Gazeta Rzgowska” nie ustaje w atakach na jedną ze rzgowskich rodzin?

Czy można przegrywać kolejne sprawy sądowe o pi­sanie nieprawdy i dalej pisać nieprawdę? Okazuje się, że w Polsce jest to niestety możliwe. Udowadnia to „Gazeta Rzgowska” i jej redaktor naczelny Ryszard Poradowski.

Kto stoi za „Gazetą Rzgowską”?

Praktycznie od pierwszego numeru redaktorem jest oczywiście Ryszard Poradowski. Wydawcami pisma były kolejno firma PTAK-MEDIA S.A., Stowarzysze­nie Kupców Centrum Handlowego „Ptak” i Stowa­rzyszenie Przedsiębiorców Rzgowa. Wszystkie zare­jestrowano pod tym samym adresem. Jako prezes obu stowarzyszeń w KRS figuruje Jerzy Romański.

Wyroki sądowe Ryszarda Poradowskiego i wydawcy „Gazety Rzgowskiej”

W dniu 22.12.2013 r. Sąd Okręgowy w Łodzi na­kazał Jerzemu Romańskiemu przeproszenie Grażyny Gałkiewicz za niesłuszne posądzenie jej o czyny, z któ­rymi nie miała nic wspólnego.

Sąd Okręgowy w Łodzi nakazał Ryszardowi Pora­dowskiemu oraz Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Rzgo­wa przeproszenie Macieja Gałkiewicza za naruszenie jego dóbr osobistych w „Gazecie Rzgowskiej” (lipiec 2013 r.), w artykule zawierającym nieprawdziwe informacje.

W dniu 15.09.2014 r. Sąd Rejonowy w Pabiani­cach uznał Jerzego Romańskiego winnym, że w dniu 5 czerwca 2013 r. w Rzgowie, podczas XXXIV sesji Rady Miejskiej, działając umyślnie, z zamiarem bezpo­średnim w celu poniżenia rodziny Gałkiewicz, w tym Grażyny Gałkiewicz, Zbigniewa Gałkiewicza, Macie­ja Gałkiewicza rozgłosił przeciwko nim nieprawdziwe zarzuty, które mogły poniżyć pokrzywdzonych w opi­nii publicznej.

W dniu 3.11.2014 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi na­kazał Ryszardowi Poradowskiemu i Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Rzgowa sprostowanie nieprawdzi­wych informacji o Grażynie Gałkiewicz, które ukazały się w „Gazecie Rzgowskiej” nr 9 (56) z września 2014 r.

Ryszard Poradowski i wydawca „Gazety Rzgowskiej” nie wykonali wyroku sądu!

W dniu 14.04.2015 r. Sąd Rejonowy w Pabianicach w związku z niewykonaniem przez Ryszarda Pora­dowskiego i Stowarzyszenie Przedsiębiorców Rzgowa postanowienia sądu z dnia 3.11.2014 r., wezwał ich do realizacji tych postanowień.

Nienawiść czy polityczno-biznesowe zlecenie?

Na usta ciśnie się pytanie, dlaczego Ryszard Pora­dowski i Jerzy Romański, pomimo wyroków sądów, nie zmieniają swojego postępowania? „Gazeta Rzgowska” nie ustaje przecież w atakach na rodzinę Gałkiewicz. Trudno przypuszczać, żeby Poradowskim i Romań­skim powodowała nienawiść, bo nawet ona powinna mieć swoje granice. Dużo bardziej prawdopodobne jest, że oczernianie rodziny Gałkiewicz w oczach rz­gowian jest na rękę komuś, kogo stać na opłacanie ad­wokatów i kosztów procesów sądowych. Zwłaszcza, że ostatecznie rachunki pokrywają pewnie kupcy. Gazetę wydaje przecież Stowarzyszenie Przedsiębiorców Rz­gowa (wcześniej Stowarzyszenie Kupców CH PTAK).

bk.

2 komentarze do “Ryszard Poradowski i „Gazeta Rzgowska” przegrywają procesy o pisanie nieprawdy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *