WIADOMOŚCI

Skarga na dyrektorkę Przedszkola Publicznego w Rzgowie – rozstrzygnięcie i nowe uprawnienia dla dyrektorki

Skarga rodziców przedszkolaka na dyrektorkę Przedszkola Publicznego w Rzgowie pozostała na sesji Rady Miejskiej bez rozpatrzenia. Powód? Brak adresu do korespondencji w piśmie. Radni nic nie ustalali, przyznali za to dyrektorce nowe uprawnienia. Inaczej niż dotychczas, będzie mogła samodzielnie załatwiać sprawy administracyjne, takie jak np. egzekucje opłat za wyżywienie czy przedszkole.

Skarga na Dyrektorkę Przedszkola Publicznego – o co chodzi?

W telegraficznym skrócie przypominamy, czego dotyczyła skarga na dyrektorkę Przedszkola Publicznego w Gminie. Jeden z rodziców podczas strajku nie przyjechał do przedszkola celem wniesienia opłat za wyżywienie dziecka (przedszkole nie ma konta aby dokonać przelewu). Za pośrednictwem sms-a przekazał, że dopóki trwa strajk, nie ma możliwości osobistego wpłacenia pieniędzy. Po upływie terminu płatności, dyrektorka wymówiła rodzicom wyżywienie dziecka. Rodzice wnieśli skargę na dyrektorkę.

Więcej o tej sprawie pisaliśmy tutaj: http://nowyrzgow.pl/skarga-rodzica-do-rady-miejskiej-dyrektorka-przedszkola-publicznego-w-rzgowie-wypowiada-dziecku-wyzywienie/

Przedstawiliśmy także stanowisko w tej sprawie Marioli Mikołajczyk, dyrektorki Przedszkola w Rzgowie: http://nowyrzgow.pl/stanowisko-dyrektora-przedszkola-publicznego-w-rzgowie-w-sprawie-skargi-rodzica-przedstawiamy-punkt-widzenia-drugiej-strony/

Co dalej w sprawie skargi na Dyrektorkę?

Radni zadecydowali że sprawa skargi na dyrektorkę Przedszkola w Rzgowie pozostanie bez rozpoznania z uwagi na brak adresu do korespondencji w piśmie, ponieważ skarga została przesłana mailem.

Radni przyznają nowe uprawnienia dyrektorce Przedszkola Publicznego w  Rzgowie

Podczas majowej (29.05.2019 r.) sesji Rady Miejskiej radni rozpatrywali projekt ustawy dającej [dyrektorce Przedszkola Publicznego w Rzgowie – przyp. red.] możliwość załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Uchwała ma zapewniać możliwość załatwianie m.in. spraw egzekucyjnych przez dyrektorkę przedszkola bezpośrednio, bez konieczności zwracania się do burmistrza w każdej tego typu sprawie. W przypadku zaległości z opłatami przez rodziców, dyrektorka mogłaby samodzielnie podjąć działania, bez konieczności zwracania się do władz gminy tak jak to miało miejsce dotychczas.

Małgorzata Rózga: „(…) myśmy rozpatrując skargę, którą Państwo dzisiaj procedowali, doszli do takiej refleksji, że należałoby tę kwestie uregulować w ten sposób, że w kwestii załatwiania spraw administracyjnych związanych z opłatami za wyżywienie i korzystanie z wychowania przedszkolnego, przekazać dyrektorowi Przedszkola Publicznego w Rzgowie (…) żeby tu Pani Dyrektor nie musiała z każdym problemem przychodzić do urzędu, tylko mogła sama reagować, wszczynając stosowne postępowanie (…).”

Mateusz Kamiński: rozłożenie na raty, zwolnienie z jakieś opłaty miałoby być realizowane przez nas (…) czy to będzie najszczęśliwsze, jeśli to będzie wędrowało do urzędu i my to będziemy to rozpatrywać? (…) To był jednostkowy przypadek w specyficznym czasie, gdy była przerwa, bo trwał strajk i Pani Dyrektor sama siedziała z tymi dziećmi i jeszcze ktoś się zdenerwował i złożył skargę w banalnej sprawie, która mogła być załatwiona w przedszkolu

Radny Paweł Redzynia zastanawiał się na sesji, czy nadanie takich uprawnień dyrekcji Przedszkola w Rzgowie nie utrudni ewentualnego składania skarg. Burmistrz jest przekonany, że tak się absolutnie nie stanie.

Uchwała została przegłosowana, w związku z czym dyrektorka Przedszkola Publicznego w Rzgowie otrzymała uprawnienia załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej samodzielnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *