Jarosław Świerczyński - Jan Michalak - porównanie
OPINIE

Michalak się chwali, a jakie są fakty?

W mediach, do których trafiają pieniądze z Urzędu Miejskiego, pojawiły się ostatnio wywiady z członkiem SLD Janem Michalakiem, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Rzgowie i członkiem klubu „Rzgów Naszą Gminą”, który współrządzi gminą z burmistrzem Kamińskim. Prezentuje tam swoją osobę w samych superlatywach, dyskredytując przy tym swojego poprzednika. Sprawdźmy, jakie są fakty – czego dokonali obydwaj jako przewodniczący Rady, jaki jest ich stosunek do prawa i dobrych obyczajów […]

OPINIE

Dlaczego sesje zwoływane są w trybie nadzwyczajnym zamiast zwyczajnego?

Sesje nadzwyczajne są niekorzystne z punktu widzenia mieszkańców. Nie są transmitowane w internecie, nie są filmowane, nie są zapowiadane SMS-em. Ogłaszane są tylko z 2-3 dniowym wyprzedzeniem. Czy burmistrz i rządząca większość mają coś do ukrycia przed mieszkańcami? A może boją się trudnych pytań i wystąpień przychodzących mieszkańców?

WYDARZENIA

Ocieplono budynek OSP W Gospodarzu

Zakończyły się prace przy ociepleniu budynku OSP Gospodarz. Na ściany remizy trafił styropian o grubo­ści 12 centymetrów. Ocieplono łącznie ok. 350 m2 ścian. Remiza OSP w Gospodarzu przez wiele lat była za­niedbywana przez władze, strażacy z rozbudową straż­nicy musieli radzić sobie sami. Dopiero po wyborach w 2014 r. rozpoczęło się wspieranie inwestycji z budże­tu. Przypomnijmy, że doszło wtedy do zmiany władz w rzgowskim samorządzie. Marka Bartoszewskiego na stanowisku […]