WIADOMOŚCI

Rondo Pabianicka/Guzewska/Cegielniana – logika zaniku pamięci czy logika strachu?

Dlaczego radni Kazimierz Łęgocki i Zbigniew Cisowski w głosowaniu wycofali poparcie dla starań mieszkańców Starej Gadki, Guzewa i Gospodarza? Czym kierują się radni Łęgocki i Cisowski – czy aby na pewno dobrem mieszkańców? Czy na skrzyżowaniu Pabianicka/Guzewska/Cegielniana musi dojść do tragedii, by przekonać burmistrza do zmiany strategii w tej sprawie? W gminie Rzgów są dwa bardzo niebezpieczne skrzyżowania. W Kalinie, z drogą WD-714 oraz w Gospodarzu. Tam ul. Pabianicka krzyżuje się z ul. Guzewską i ul. Cegielnianą. Niestety […]