WIADOMOŚCI

Skarga rodzica do Rady Miejskiej: Dyrektorka Przedszkola Publicznego w Rzgowie wypowiada dziecku wyżywienie

27 kwietnia 2019 r do przewodniczącego Rady Miejskiej, Radosława Pełki, wpłynęła pisemna skarga na działalność Dyrektorki Przedszkola Publicznego w Rzgowie przy ul. Szkolnej 1. Rodzic jednego z dzieci otrzymał od dyrektorki pismo zawiadamiające o tym, że dziecko od 1 maja 2019 r. nie otrzyma posiłków w przedszkolu. Skąd taka decyzja dyrekcji? Co na to rodzic dziecka? Szczegóły sprawy poniżej. 3 dni zwłoki i wypowiedzenie wyżywienia dziecka Jak podaje w skardze […]

debata o gazie
WYDARZENIA

Debata o gazie

W zeszłym miesiącu informowaliśmy Państwa o proteście blisko 100 mieszkańców Rzgowa przeciwko budowie gazowej obwodnicy Łodzi przez centrum Rzgowa. Protest wsparli radni Jarosław Świerczyński, Rafał Kluczyński i Marek Marchewczyński ze Rzgowa, którzy napisali w tej sprawie interpelację do burmistrza.

WIADOMOŚCI

Blisko 100 mieszkańców oraz radni interweniują u burmistrza ws. zagrożeń związanych z budową gazowej obwodnicy Łodzi

Nowy gazociąg ma mieć średnicę 0,5 m i dużo większą moc przesyłową niż istniejący. Dużo większa moc to dużo większe straty w razie ewentualnej awarii i wybuchu. Gazowe konsorcjum nie informuje właścicieli wprost o należnych im pieniądzach. Dlaczego nowy gazociąg ma przebiegać koło domów mieszkalnych zamiast terenami rolnymi i przemysłowymi?

WIADOMOŚCI

Radni kolejny raz zajmą się alkoholem

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 sierpnia radni zmieniać będą uchwałę dot. sprzedaży napojów alko­holowych na terenie gminy Rzgów. W uzasadnieniu czytamy, że „zmieniono § 1 uchwały (…) z uwagi na konieczność dostosowania jego zapisów do zasad tech­niki prawodawczej”. Zmieniana uchwała podjęta została niedawno, bo­wiem 27 czerwca. W międzyczasie, 24 lipca, radni zdą­żyli jeszcze przyjąć kolejną uchwałę w sprawie alko­holu, dotyczącą odstępstw od zakazu jego […]

WIADOMOŚCI

Dlaczego spółka wodna działa tak kiepsko? Dlaczego tak mało jest działań w temacie nowoczesnej energetyki?

Podczas sesji Rady Miejskiej głos zabrał mieszka­niec gminy, Przemysław Stolecki. W swojej wypowie­dzi zadał ciekawe pytania odnośnie działania spółki wodnej oraz braku inicjatywy gminy w kierunku no­woczesnej energetyki. Ponieważ mieszkańcy zawsze mają głos w „Nowym Rzgowie”, cytujemy wypowie­dzi p. Stoleckiego.