OPINIE

Dlaczego w gminie Rzgów za wszystko muszą płacić podatnicy, skoro w innych gminach pozyskuje się na to samo środki z UE?

Gmina Dłutów wzięła z UE 1,5 mln zł na budowę przedszkola. Gmina Łapy wzięła ponad 8 mln zł na budowę domu kultury. Gmina Brwinów wzięła 4,8 mln zł na budowę 5,5 km ścieżek rowerowych. W Rzgowie płacą podatnicy: 2 mln za przedszkola, 14 mln za dom kultury. Nowych ścieżek rowerowych nie buduje się wcale.

OPINIE

Dlaczego sesje zwoływane są w trybie nadzwyczajnym zamiast zwyczajnego?

Sesje nadzwyczajne są niekorzystne z punktu widzenia mieszkańców. Nie są transmitowane w internecie, nie są filmowane, nie są zapowiadane SMS-em. Ogłaszane są tylko z 2-3 dniowym wyprzedzeniem. Czy burmistrz i rządząca większość mają coś do ukrycia przed mieszkańcami? A może boją się trudnych pytań i wystąpień przychodzących mieszkańców?

OPINIE

Czy tak powinny wyglądać inwestycje finansowane z pieniędzy mieszkańców?

Radni i mieszkańcy regularnie zwracają burmistrzowi uwagę na problemy z kiepską jakością wykonania inwestycji nadzorowanych przez Urząd Miejski. Mieszkańcy ubolewają, że najpierw muszą długo prosić o załatwienie podstawowych spraw takich jak chodnik czy odwodnienie. Gdy już doczekają się realizacji to jakość wykonania jest kiepska. Poniżej zamieszczamy kilka przykładów.

WIADOMOŚCI

Muzyczne popisy za publiczne pieniądze

Nie jest tajemnicą, że w roku wyborów samorządo­wych włodarze gmin chętnie wydają publiczne pienią­dze na zabawy, festyny i koncerty. Imprezy odbywają się wiosną lub latem, na kilka miesięcy przed wybora­mi. Rządzący liczą po cichu, że dzięki dobrej zabawie i przysłowiowej „kiełbasie wyborczej” finansowanej z publicznych pieniędzy, zapewnią sobie przychylność mieszkańców przy urnach wyborczych. Nie inaczej jest w tym roku w województwie łódzkim.

OPINIE

OCIEPLAJĄ ŚCIANY, A NIE ZROBILI DACHU?! Burmistrz chwali się wznowieniem budowy. Tylko czy ta budowa jest prowadzona zgodnie ze sztuką budowlaną? [List od czytelnika]

Szanowni Państwo, Chciałem interweniować u was ws. przedszkola w Guzewie. Przecież to jest katastrofa! Budowę przed­szkola przejęła nowa firma i zamiast dachu kładzie ocieplenie ze styropianu. Więc jak popada i zaleje mury to jak one będą miały wyschnąć potem?

WIADOMOŚCI

Blisko 100 mieszkańców oraz radni interweniują u burmistrza ws. zagrożeń związanych z budową gazowej obwodnicy Łodzi

Nowy gazociąg ma mieć średnicę 0,5 m i dużo większą moc przesyłową niż istniejący. Dużo większa moc to dużo większe straty w razie ewentualnej awarii i wybuchu. Gazowe konsorcjum nie informuje właścicieli wprost o należnych im pieniądzach. Dlaczego nowy gazociąg ma przebiegać koło domów mieszkalnych zamiast terenami rolnymi i przemysłowymi?

WIADOMOŚCI

Radni kolejny raz zajmą się alkoholem

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 sierpnia radni zmieniać będą uchwałę dot. sprzedaży napojów alko­holowych na terenie gminy Rzgów. W uzasadnieniu czytamy, że „zmieniono § 1 uchwały (…) z uwagi na konieczność dostosowania jego zapisów do zasad tech­niki prawodawczej”. Zmieniana uchwała podjęta została niedawno, bo­wiem 27 czerwca. W międzyczasie, 24 lipca, radni zdą­żyli jeszcze przyjąć kolejną uchwałę w sprawie alko­holu, dotyczącą odstępstw od zakazu jego […]