WIADOMOŚCI

Kto korzysta na Cittaslow? Mieszkańcy czy urzędnicy? [LIST]

Do naszej redakcji wpłynął list od mieszkańca. Pan Marian zwraca uwagę, że z gminy wyjechały na imprezy Cittaslow aż 3 urzędnicze delegacje, m.in. do Francji, na Śląsk oraz Mazury. Oczywiście odby­ło się to na koszt podatników. Oto treść listu: Rzgów wpisał się do stowarzyszenia Cittaslow. Cit­ta to po włosku „miasto”, a slow to po angielsku znaczy „wolno”. I ja mam wrażenie, że burmistrz potraktował tę nazwę zbyt dosłownie. Bo burmistrz, urzędnicy i rad­ni jeżdżą sobie […]

WIADOMOŚCI

Te sprawy czekają na załatwienie!

Odwodnienie ul. Glinianej Rok temu burmistrz Kamiński napisał na Facebo­oku: „Planuję zorganizować spotkanie w tej sprawie z Mieszkańcami ulicy Glinianej, aby przedstawić możli­wości i ustalić etapy działania”. Panie burmistrzu, rok minął, kiedy mieszkańcy doczekają się konkretów i działań w tej sprawie? Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowa­niu Pabianickiej z Guzewską i Cegielnianią. Na sesji burmistrz mówił o spotkaniu z GDDKiA w tej sprawie: „Pan Dyrektor powiedział, że centrala naj­pierw chce zrealizować cały program niebezpiecznych skrzyżowań, […]

OPINIE

Jaki jest wpływ progów zwalniających na bezpieczeństwo? [LIST]

Umieszczając progi na drogach publicznych, należy brać pod uwagę ich zalety, ale również wady. Są one dobrym rozwiązaniem w miejscach szczególnie uczęszczanych przez dzieci, ponieważ powodują miejscowe ogra­niczenie prędkości oraz częściowe przeniesienie ruchu na inne drogi. Negatywnych oddziaływań jest znacznie więcej. Między innymi zwiększenie hałasu i drgań w okolicy, co jest szczególnie uciążliwe dla mieszkańców po­bliskich posesji, ponadnormatywna emisja spalin pojazdów, które przekraczają próg […]

OPINIE

Dlaczego wnioski o wymianę pieców można było składać tak krótko?

Podczas sesji Rady Miejskiej pełnomocnik PiS w gminach Rzgów i Brójce, Zbigniew Jacek Waprz­ko, dopytywał burmistrza o krótki termin składania wniosków o dofinansowanie wymiany pieców: Był ten program termomodernizacji, zdaje się to był termin od 30, nie wiem czy się mylę, od 28 maja – 6 czy 5 czer­wiec. Dlaczego taki krótki termin napływu wniosków? Z czego to wynika?