debata o gazie
WYDARZENIA

Debata o gazie

W zeszłym miesiącu informowaliśmy Państwa o proteście blisko 100 mieszkańców Rzgowa przeciwko budowie gazowej obwodnicy Łodzi przez centrum Rzgowa. Protest wsparli radni Jarosław Świerczyński, Rafał Kluczyński i Marek Marchewczyński ze Rzgowa, którzy napisali w tej sprawie interpelację do burmistrza.

OPINIE

Dlaczego sesje zwoływane są w trybie nadzwyczajnym zamiast zwyczajnego?

Sesje nadzwyczajne są niekorzystne z punktu widzenia mieszkańców. Nie są transmitowane w internecie, nie są filmowane, nie są zapowiadane SMS-em. Ogłaszane są tylko z 2-3 dniowym wyprzedzeniem. Czy burmistrz i rządząca większość mają coś do ukrycia przed mieszkańcami? A może boją się trudnych pytań i wystąpień przychodzących mieszkańców?

WIADOMOŚCI

Radni kolejny raz zajmą się alkoholem

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 sierpnia radni zmieniać będą uchwałę dot. sprzedaży napojów alko­holowych na terenie gminy Rzgów. W uzasadnieniu czytamy, że „zmieniono § 1 uchwały (…) z uwagi na konieczność dostosowania jego zapisów do zasad tech­niki prawodawczej”. Zmieniana uchwała podjęta została niedawno, bo­wiem 27 czerwca. W międzyczasie, 24 lipca, radni zdą­żyli jeszcze przyjąć kolejną uchwałę w sprawie alko­holu, dotyczącą odstępstw od zakazu jego […]

WIADOMOŚCI

Radny Pełka dziękuje, a jednocześnie pyta: „Dlaczego tak mało?”

Podczas majowej sesji Rady Miejskiej Zbigniew Ja­cek Waprzko, pełnomocnik PiS w gminach Brójce i Rz­gów, prosił burmistrza o uznanie roli posła Budy i dzia­łaczy PiS w pozyskiwanie dotacji dla gminy Rzgów. Zamiast burmistrza odpowiedział mu radny Radosław Pełka z rządzącego klubu „Rzgów Naszą Gminą”. Takiej odpowiedzi pełnomocnik PiS się nie spodziewał. Pełka bez ogródek stwierdził, że gmina powinna dostać więcej!