OPINIE

Tak się robi propagandę. Manipulacja na wykresach budżetowych w samorządowej gazecie

  • Pismo „Rzgów Nasza Gmina” manipuluje słupkami na korzyść burmistrza Kamińskiego
  • Wyniki dla rządów Kamińskiego zawyżane nawet o 58%!
  • Mateusz Kamiński chwali się budżetem planowanym, jak zrealizowanym!

Burmistrz Kamiński zatrudnił niedawno Arkadiusza Grze­gorczyka na stanowisko redaktora naczelnego urzędowego pisma „Rzgów Nasza Gmina”. Już w lutowym wydaniu ostrzegaliśmy, że chociaż Grzegorczyk ma bardzo bogate doświadczenie zawo­dowe, to był posądzany o robienie kampanii wyborczej kandydata PO za miejskie pieniądze. Sprawa dotyczyła pisma wydawanego przez Urząd Miasta Łodzi o nazwie; „Piotrkowska 104”. Niestety już w pierwszym numerze „Rzgów Nasza Gmina” pod rządami no­wego naczelnego pojawiła się manipulacja.

Na wykresie przedstawiającym dochody i wydatki budżetu gminy Rzgów w latach 2014-2018, wyraźnie górują słupki do­tyczące rządów Mateusza Kamińskiego. Słupki z okresu rządów burmistrza Kobusa są zaś niezbyt wysokie. Niestety autor wy­kresu dopuścił się manipulacji. Za lata 2014-2016 (a więc za rzą­dów burmistrza Kobusa) pokazał wartości faktycznie zrealizo­wane, a dla lat 2017-2018 przedstawiono proponowane obietnice burmistrza Kamińskiego!

Na wykresie pokazano, że w 2017 roku wydatki gminy Rz­gów wyniosły 70 mln 742 tys. zł. Tymczasem wg ostatniego spra­wozdania z realizacji wydatków budżetu, zrealizowano jedynie 58 milionów 536 tys. zł! Wynik Kamińskiego „podkręcono” więc aż o 21%, dokładnie o 12 milionów 206 tys. zł!

Kolejna manipulacja ma miejsce na wykresie wydatków ma­jątkowych. Kolejny raz dla lat 2014-2016 przedstawiono wartości faktycznie zrealizowane. Tymczasem w roku 2017 zapisano kwo­tę wydatków majątkowych planowaną, wynoszącą 22 miliony 567 tys. zł. Tymczasem budżetu za roku 2017 burmistrz Mateusz Ka­miński zrealizował jedynie w kwocie 14 mln 311 tys. zł! Dokonania burmistrza podkręcono więc aż o 58%, czyli 8 milionów 256 tys. zł.

W obu wykresach słupki opisujące rok 2018 nie powin­ny były w ogóle się pojawić, ponieważ przedstawiają budżet uchwalony, a nie budżet zrealizowany, jak jest to zobrazowane dla pozostałych lat. Nie sposób przecież przewidzieć, w jakiej wysokości zostanie on zrealizowany na koniec 2018 r.

Źródła:

http://bip.rzgow.pl/pliki/BUDZET/2017/kwartal_4/Rb-28s_za_ XII.2017r..pdf

http://bip.rzgow.pl/pliki/BUDZET/2014/Roczna_informacja_Bur­mistrza_Rzgowa_o_wykonaniu_budzetu_za_rok_2014.pdf

http://bip.rzgow.pl/pliki/BUDZET/2015/kwartal_4/2015_SKM­BT_rocz_inf_BR_o_wyk_bud_2015.pdf

http://bip.rzgow.pl/pliki/BUDZET/2016/kwartal_4/Sprawozda­nie_z_wykonania_budzetu_za_2016.pdf

http://bip.rzgow.pl/uchwaly/81571aa2dc715664f190c­0c9d37e508a_1/xxx_220_16.pdf

http://naszagmina.rzgow.pl/wp-content/uploads/RGN_2018_264.pdf

3 komentarze do “Tak się robi propagandę. Manipulacja na wykresach budżetowych w samorządowej gazecie

  1. Rogowianin co cię interesują czyjeś oświadczenia majątkowe lepiej ujawni się i napisz ile zarabiasz na lewo

    1. abcdefghij…. widzę duże kłopoty z czytaniem nie Rogowianin tylko Rzgowianin , widzę że jako abcdejfhij nie opanowałeś jeszcze całego alfabetu stąd możesz jeszcze kiepsko czytać , co do zarobków pełny legal .
      A jak byś szukał oświadczeń to już są na stronie BIP – poznaj alfabet i czytaj

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *