OPINIE

Tego się od burmistrza nie dowiecie

Dlaczego nie chce odpowiedzieć na nasze pytania?

Redakcja „Nowego Rzgowa” zadała burmistrzowi pytania dotyczące gminy i jego działalności. Zapytaliśmy:

• Mieszkańcy składają do Pana Burmistrza wnioski o zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Komisja Planowania Przestrzennego Rady Miejskiej zarekomendowała Panu Burmistrzowi, żeby wnioski realizować wg kolejności wpływu. Pan Burmistrz jednak tego nie robi. Jaka jest tego przyczyna?

• Pan Burmistrz mówił podczas sesji Rady Miejskiej, że wybiera do realizacji te wnioski mieszkańców, które wg oceny Burmistrza mają największe szanse na realizację. Na jakiej podstawie i wg jakich kryteriów Pan Burmistrz dokonuje tej oceny?

• Czy Pan Burmistrz mógłby przypomnieć mieszkańcom, jakie ma doświadczenie jako burmistrz lub jako osoba prywatna we współpracy z inwestorami i oceną ich zamiarów oraz możliwości?

Nie doczekaliśmy się odpowiedzi. Występujący w imieniu burmistrza Mariusz Rutecki zaznaczył w piśmie, że treść pytań nie nosi znamion wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Tymczasem na portalu e-prawnik.pl czytamy, że:

„Zgodnie z art. 61 Konstytucji RP, obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

Informacja publiczna dotyczy działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych, trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych, sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych, naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych”.

2 komentarze do “Tego się od burmistrza nie dowiecie

  1. Co to się dzieje z ludźmi że jak już trochę władzy dostaną, to im woda sodowa do głowy uderza ? A im młodszy tym gorzej. Brak pokory, pycha ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *