WIADOMOŚCI

Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla inwestorów – o co chodzi w nowym pomyśle Burmistrza?

Burmistrz Mateusz Kamiński na ostatniej sesji wprowadził nowe ulgi dla inwestorów w gminie Rzgów. Jest to zwolnienie z podatku od nowych nieruchomości, które będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Sprawdzamy, jakie warunki musi spełniać inwestor.

Zwolnienie z podatku dla inwestorów

Burmistrz Mateusz Kamiński podkreśla, że aktualnie Gmina żyje głównie z handlu, więc należy znaleźć alternatywne źródło dochodu.

Mateusz Kamiński: „To zwolnienie to jest zwolnienie inwestycyjne, które otrzymaliby inwestorzy, chcący zainwestować w kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, infrastrukturę sportową oraz wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną (…) oraz w regionalne porty lotnicze i w ogóle porty”.

Jakie warunki musi spełniać inwestor?

Otrzymanie zwolnienia będzie uzależnione od spełnienia jednego z dwóch warunków: uzyskania określonych kosztów kwalifikowanych lub ilości zatrudnionych osób.

Zwolnienie od uzyskanych kosztów kwalifikowanych przysługiwałoby na okres:

1 roku – jeśli koszt kwalifikowany wyniósłby min. 10 mln zł.

2 lat – jeśli koszt kwalifikowany wyniósłby 12,5 mln zł.

3 lat – jeśli koszt kwalifikowany wyniósłby 15 mln zł.

4 lat – jeśli koszt kwalifikowany wyniósłby 17,5 mln zł.

5 lat – jeśli koszt kwalifikowany wyniósłby 20 mln zł.

 

Zwolnienie za utworzenie miejsc pracy przysługiwałoby na okres:

1 roku – jeśli w okresie do 3 lat od dnia ukończenia inwestycji w związku z jej realizacją nastąpił wzrost netto liczby pracowników o 10,

2 lat –  jeśli nastąpił wzrost o 20 pracowników,

3 lat – jeśli nastąpił wzrost o 50 pracowników,

4 lat – jeśli nastąpił wzrost o 75 pracowników,

5 lat – jeśli nastąpił wzrost o 100 pracowników.

Jak na sesji mówił Burmistrz: „Ta propozycja jest propozycją realistyczną, która stworzyłaby inwestorom szansę na to, aby zrealizować coś nowego, a jednocześnie mogłaby sprawić, że ci inwestorzy, np. w ramach ustawy o drogach publicznych byliby bardziej chętni do zainwestowania w infrastrukturę, której nikt na terenie naszym, na drogach czy to krajowych, czy wojewódzkich, nie chce zrealizować.”

Czy warunki są realne?

Projekt został skonsultowany z Regionalną Izbą Obrachunkową, która na ten moment nie zgłasza żadnych uwag. Wątpliwości pojawiły się jednak ze strony radnych, którzy zastanawiali się, czy warunki są realne do spełnienia.

Jarosław Świerczyński: „Uważam, że powinien Pan pomyśleć o przedziale od 1 do 10 mln zł, bo zawsze łatwiej zrealizować komuś inwestycję… ja osobiście uważam, że lepiej, aby 10 podmiotów zrealizowało inwestycję po 1 mln niż jeden za 10 mln zł albo jeden za 100 mln zł, bo wtedy ten podmiot zacznie nam stawiać warunki.”

Radny Radosław Pełka zwrócił natomiast uwagę na wprowadzenie do uchwały zapisu, aby określony procent pracowników zamieszkiwał Rzgów, co zadziałałoby na rzecz społeczności lokalnej. Z tym pomysłem zgodził się Jan Spałka, według którego wielu Rzgowian pracuje, choćby w logistyce, daleko poza obrębem Gminy i z chęcią zatrudniliby się na miejscu.

Mateusz Kamiński: „To propozycja strategiczna. Ma zachęcać do zainwestowania w gminę Rzgów. Bez pewnego ożywienia w gminie Rzgów możemy mieć sytuację gorszą niż mamy. My musimy myśleć jak Polkowice kiedyś, jak teraz myśli Kleszczów. (…) Moim zdaniem czas na logistykę przemija.”

Wprowadzenie jakichkolwiek korekt do tej uchwały nie jest jednak możliwe z prawnego punktu widzenia, co wyjaśniła obecna na sesji Pani Mecenas.

Mecenas Agata Sobieszek-Krzywicka: „Jeśli wprowadzimy dodatkowe warunki, ta pomoc straci swój charakter (…) Wszelkie definicje mamy w rozporządzeniu. Nasza uchwała ogranicza się do warunków, które rozporządzenie zostawia gminie. Zmiana definicji sprawi, że wypadniemy z programu pomocowego tą uchwałą.”

Nowa uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla inwestorów ma zachęcić do budowania zakładów i prowadzenia biznesu na terenie gminy Rzgów, ale ma obowiązywać tylko do końca bieżącego roku, gdyż taka jest moc obowiązująca rozporządzenia z 2015 r.

 


RADNI ZGŁOSOWALI;

 10 ZA: Marek Bartoszewski, Kamila Kuźnicka, Radosław Pełka, Jan Spałka, Przemysław Szczech, Jarosław Świerczyński, Anna Tumińska-Kubasa, Ewa Tyll, Zbigniew Waprzko, Stanisław Zaborowski.

1 WSTRZYMANY: Paweł Redzynia

4 NIEOBECNYCH: Zbigniew Cisowski, Wiesław Gąsiorek, Rafał Kluczyński, Kordian Skalski.POLECAMY TAKŻE:

Bon turystyczny – czy to ostatnie wakacje na wykorzystanie?

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *