WIADOMOŚCI

Zwoływanie spotkań wiejskich – od teraz skuteczniejsze i łatwiejsze

Zwołanie spotkania wiejskiego do tej pory wymagało zebrania 50 osób. Radni zdecydowali, że to za duża liczba. Negatywnie oceniono także sposób powiadamiania mieszkańców o zebraniach.

Dyskusja na temat liczby mieszkańców i metody ich powiadamiania wywiązała się przy okazji głosowania nad nowymi statutami dla sołectw.

Jak zawiadamiać o spotkaniu sołeckim?

Na ten moment funkcjonują dwa sposoby powiadamiania mieszkańców o zwołaniu zebrania sołeckiego/wiejskiego. Wymogiem formalnym jest ogłoszenie tej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej (link TUTAJ). Do tego wywiesza się stosowną informację na tablicy ogłoszeń.

Radni debatowali, czy takie sposoby w XXI wieku mają jeszcze rację bytu. Radny Jarosław Świerczyński, chcąc zwiększyć skuteczność powiadamiania mieszkańców zaproponował, aby w metodach komunikacji uwzględnić również „sposób zwyczajowo przyjęty”, czyli system powiadomień sms, który funkcjonuje w Gminie.  

Burmistrz zapewnił, że jeśli tylko sołtys ma życzenie skorzystać z powiadomienia sms-owego, powinien zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Rzgowie, gdzie otrzyma zgodę burmistrza. Jednak radnemu chodziło o uwzględnienie tego sposobu jako pewnego standardu, przy zachowaniu obecnych metod. Przekrój społeczeństwa wymaga zastosowania zarówno kanałów elektronicznych, jak i tradycyjnych.

Ile osób, żeby zwołać spotkanie sołeckie?

Spotkanie sołeckie zwyczajowo zwołuje sołtys. Można je również zorganizować na wniosek mieszkańców, jeśli tylko liczba chętnych wynosi co najmniej 50 osób. O ile w ponad 3-tysięcznym Rzgowie znalezienie 50 chętnych nie stanowi problemu, o tyle np. w Bronisinie Dworskim (119 mieszkańców) czy Hucie Wiskickiej (131 mieszkańców) już zdecydowanie tak. Stąd wniosek radnych, aby zmniejszyć te liczby.

Wspólny wniosek Jarosława Świerczyńskiego oraz Zbigniewa Waprzko zakłada, aby do zwołania spotkania sołeckiego niezbędnych było: 50 osób w Rzgowie i Starowej Górze, 10 osób w pozostałych sołectwach.

Wniosek został przegłosowany: 11 radnych ZA, 1 PRZECIW, 3 NIEOBECNYCH.

Także wprowadzenie opcji powiadomienia sms-owego zostało przegłosowane: 10 radnych ZA, 1 PRZECIW,  1 WSTRZYMAŁ SIĘ, 3 NIEOBECNYCH.

Ułatwienie mieszkańcom organizacji spotkań w celu omówienia najważniejszych dla sołectwa spraw to podstawa dobrze funkcjonującej społeczności. Sprawy formalne nie powinny zniechęcać czy ograniczać aktywności obywatelskiej mieszkańców.

Od teraz mieszkańcy będą informowani o spotkaniach nie tylko w BIP i na tablicy ogłoszeń, ale też z wykorzystaniem powiadomień sms-owych.

Liczba osób potrzebnych do zwołania spotkania została zmieniona na: 50 osób dla Rzgowa i Starowej Góry oraz 10 osób dla pozostałych sołectw.

 

POLECAMY TAKŻE:

Absolutorium dla burmistrza… o włos

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *