WIADOMOŚCI

Apel radnych o podłączanie się do kanalizacji podciśnieniowej

W Starowej Górze i Starej Gadce zakończono prace związane z budową kanalizacji podciśnieniowej. Gospodarstwa domowe, które znajdują się przy ulicach objętych modernizacją, powinny zgłaszać się do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w celu podłączenia się do systemu kanalizacji.

Podłączenie do kanalizacji – istotny cel na przyszły rok

Sprawa jest o tyle istotna, że Gmina musi spełnić dwa wskaźniki, aby zachować dotację otrzymaną na budowę kanalizacji. Jak wyjaśniał na sesji Rady Miejskiej Marek Derski, specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych i zewnętrznych, chodzi o:

  • Wskaźnik produktu, czyli wykonanie kanalizacji
  • Wskaźnik rezultatu, czyli efekt inwestycji (skanalizowane gospodarstwa domowe)

Niespełnienie jednego z wymienionych wskaźników skutkować będzie koniecznością oddania przez Gminę całej dotacji, dodatkowo zostałyby naliczone odsetki.

Marek Derski: „Kwestia podłączenia osób w założonej wysokości jest teraz absolutnie fundamentalną kwestią na najbliższy rok.”

Mateusz Kamiński: „Jest gorąca prośba do sołtysa i radnych ze Starowej Góry i Starej Gadki – na tych ulicach, na których realizowaliśmy [red. projekt] – żeby Państwo nakłaniali mieszkańców do tego. Część osób, która się podłączyła ma nowe domy i ma fundusze (…) Trzeba znaleźć wykonawców, o tym też trzeba pamiętać (…) Jestem umiarkowanym optymistą. Jeśli będzie nam groziło niezrealizowanie wskaźników to w drugim kwartale 2020 r. będziemy myśleć, jak to administracyjnie egzekwować”.

Dlatego włodarzom miasta i radnym zależy na wysokim wskaźniku RLM*, czyli podłączeniu maksymalnej liczby domów do kanalizacji. Zależeć powinno na tym każdemu, bo konieczność zwrotu dotacji i pozostałe obciążenia finansowe z tym związane odcisną piętno na budżecie Gminy, a więc na całej rzgowskiej społeczności.

Jak zachęcić mieszkańców do podłączenia do kanalizacji? Radni mają pomysły

Radni szukają sposobu na zachęcenie mieszkańców do podłączenia się do kanalizacji. Jak wspominał burmistrz Kamiński podjęto liczne działania w tym celu: wysłano ulotki informacyjne, pracownicy Urzędu Miejskiego w Rzgowie i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji informowali mieszkańców na Pożegnaniu Lata w Starowej Górze, planowane są kontrole mieszkańców weryfikujące korzystanie z wozów asenizacyjnych, inkasenci odwiedzają mieszkańców osobiście.

Obecni na sesji wyrazili żywe zainteresowanie i chęć pomocy: Anna Wielgosz zaproponowała wysyłanie sms-ów przez gminny system powiadomień, radna Kamila Kuźnicka pytała o możliwość otrzymania listy osób, które się jeszcze nie podłączyły, radny Marek Bartoszewski zachęca radnych do osobistych kontaktów z mieszkańcami, radny Jarosław Świerczyński zaproponował utworzenie gminnego funduszu pożyczkowego dla osób, które nie mają funduszy na podłączenie się do kanalizacji.

Burmistrz Mateusz Kamiński zareagował jednak sprzeciwem: „Nie mówmy ludziom o dotacjach (…) Ludzie pożyczają na pralki, lodówki, mogą wziąć też pożyczkę na kanalizację. Mają rok, żeby uzbierać. W planie Starowej Góry, w bardzo dużej części, ludzie wiedzieli, że jest zapisane, że jeżeli jest sieć kanalizacyjna to mają obowiązek się do niej przyłączyć.”

Koszt inwestycji i wskaźniki

W zeszłym roku wskaźnik podłączeń został osiągnięty i wyniósł 600 RLM. Do końca przyszłego roku – jak wskazał Marek Derski – Gmina musi wykazać 1700 RLM.

Wartość projektu to 15 614 112 zł, z czego dofinansowanie ze strony Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to aż 9 33 037,20 zł.

Nic dziwnego, że wszystkim tak bardzo zależy, aby jak najwięcej osób przyłączało się do kanalizacji.

Sprawa z pewnością jest bardzo istotna i należy podjąć konkretne kroki, aby pomóc mieszkańcom: zachęcić, informować, wskazywać najlepsze rozwiązania i być może wesprzeć tych, znajdujących się w najgorszej sytuacji finansowej.

 

*RLM (równoważna liczba mieszkańców) – najkrócej rzecz ujmując jest to dobowe dostarczanie ścieków przez jednego mieszkańca.

POLECAMY TAKŻE:

Obligacje – burmistrz odpowiada na pytania radnego

3 komentarze do “Apel radnych o podłączanie się do kanalizacji podciśnieniowej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *