WIADOMOŚCI

Czy inwestycje firmy Gealan grożą zalaniem mieszkańców ul. Zachodniej w Rzgowie?

Firma Gealan prowadzi inwestycje na terenie przyległym do ul. Rudzkiej i ul. Zachodniej. Okoliczni mieszkańcy są zaniepokojeni usytuowaniem przez firmę zbiornika retencyjnego (do gromadzenia wód opadowych) ponad poziomem ulic. Obawiają się, że ich działki będą zalewane.

Odprowadzanie wód opadowych przez firmę Gealan – wątpliwości mieszkańców

Sprawa zbiornika retencyjnego firmy Gealan została poruszona przez radnego Jarosława Świerczyńskiego w formie interpelacji na prośbę zaniepokojonych mieszkańców okolicznych posesji. Radny poprosił Burmistrza o odpowiedź na kilka pytań:

  • Czy usytuowanie zbiornika retencyjnego powyżej poziomu ulic jest zgodne z prawem?
  • Jak firma Gealan zabezpieczy mieszkańców ul. Zachodniej w razie awarii skarp i zalaniem działek i domów?
  • Jakim sposobem woda opadowa będzie usuwana z tak dużego, utwardzonego terenu? Szczególnie biorąc pod uwagę, że firma Gealan już wcześniej miała problemy z odprowadzaniem wód opadowych ze swojego terenu, zalewając działki przy ul. Brzozowej.

Czy właściciela działek sąsiadujących z inwestycją firmy Gealan mają się czego obawiać? Tłumaczy burmistrz Mateusz Kamiński

Burmistrz Mateusz Kamiński odpowiedział na wątpliwości mieszkańców przekazane przez radnego Jarosława Świerczyńskiego. Wskazał m.in., że:

  • W karcie informacyjnej przedsięwzięcia firmy Gealan zostało zapisane, że wody opadowe będą gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodpływowym. Inwestor nie wskazał natomiast, że zbiornik będzie wyniesiony ponad poziom działek.
  • Burmistrz wystosował pismo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w którym zwrócił się z prośbą o sprawdzenie, czy inwestycja firmy Gealan jest zgodna z uzyskanym pozwoleniem na budowę.
  • Inwestor nie przewidział rozwiązania w razie uszkodzenia zbiornika na opady, gdyż na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie przewidział budowy zbiornika na wody opadowe ze skarpami.
  • W momencie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Inwestor nie poinformował Burmistrza o planach wywyższenia terenu względem działek sąsiadujących. Na takim etapie inwestycji zbiornik retencyjny wkopany w ziemię bez skarp wydawał się rozwiązaniem wystarczającym. Ówczesne plany zakładały, że Inwestor zapewni odwodnienie nowej części zakładu poprzez awaryjne ujście wody do rowu przy ul. Rudzkiej.

Plan zakładał także wykonanie drenażu wzdłuż granic działek, co miało być uwzględnione na etapie projektu budowlanego branży drogowej i wodno-kanalizacyjnej, biorąc pod uwagę rzędne terenu i zaprojektowanej infrastruktury.

Jak napisał w odpowiedzi na interpelację radnego Świerczyńskiego, burmistrz Kamiński:

„Dokumentacja przedstawiona Burmistrzowi na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacja złożona przez Inwestora do Starosty Łódzkiego Wschodniego w celu uzyskania pozwolenia na budowę odbiegają od stanu faktycznego, jaki można na dzień dzisiejszy zaobserwować na terenie realizowanej inwestycji.”

 

Treść interpelacji: TUTAJ

Odpowiedź burmistrza Mateusza Kamińskiego: TUTAJ

 

POLECAMY TAKŻE:

Ciągle mało pieniędzy na Dom Kultury

Jeden komentarz do “Czy inwestycje firmy Gealan grożą zalaniem mieszkańców ul. Zachodniej w Rzgowie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *