WIADOMOŚCI

Czy za zajęcia w GOK mają być opłaty?

Odkąd Gminny Ośrodek Kultury zyskał nową dyrektorkę, Panią Joannę Papugę-Rakowską,  wiele się zmienia, ale czy na dobre?  Jedną ze zmian jest wprowadzenie opłat za zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży. Nie wszystkim się to podoba. Radny Jarosław Świerczyński złożył na sesji Rady Miejskiej interpelację, aby oficjalnie wyjaśnić, dlaczego od uczestników zajęć pobierane są opłaty i czy jest to zgodne z prawem?

Płatne zajęcia a dostęp do kultury

Radny Jarosław Świerczyński zwraca uwagę, że wprowadzenie odpłatności za zajęcia artystyczne i kulturalne, stoi w sprzeczności ze statutem GOK, według którego: ośrodek ma „przeciwdziałać wykluczeniom, patologiom społecznym i uzależnieniom, a także wyrównywać szanse w dostępie do edukacji artystycznej i kulturalnej.”

W związku z tym radny Jarosław Świerczyński zadał dwa pytania burmistrzowi Mateuszowi Kamińskiemu:

  1. W jaki sposób można realizować wyrównywanie szans w dostępie do edukacji artystycznej i kulturalnej, wprowadzając opłaty za zajęcia?
  2. Na jakiej podstawie prawnej, Pani Dyrektor Joanna Papuga-Rakowska wprowadziła cennik opłat za zajęcia prowadzone w GOK w ramach działalności statutowej?

Propozycje radnego Świerczyńskiego

Przede wszystkim należy zaprzestać pobierania opłat za zajęcia artystyczne w GOK – taki jest postulat radnego Świerczyńskiego. Ponadto sugeruje on także oddanie uczestnikom zajęć dotychczas wpłaconych pieniędzy oraz przeproszenie przez Panią Dyrektor tych wszystkich, od których opłata została pobrana.

Na koniec Radny wskazuje za istotne, wyciągnięcie konsekwencji służbowych względem Dyrekcji GOK przez Burmistrza za wydanie zarządzenia, które godzi w interes prawny mieszkańców.

 

 

POLECAMY TAKŻE:

Ciągle mało pieniędzy na Dom Kultury

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *