OPINIE

Klub Lepsza Przyszłość usuwa Chwiałkowskiego

Oto oświadczenie klubu radnych Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach:

Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, że p. Leszek Chwiałkowski został usunięty z klubu radnych Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach w dniu 30.01.2016 r. W praktyce p. Leszek Chwiałkowski nie uczestniczy w życiu klubu od przeszło miesiąca – nie bierze udziału w spotkaniach ani nie wspiera wcześniej powziętych wspólnie ustaleń m.in. w kwestii uchwały budżetowej na 2016 rok.

Znaczna część aktywności p. Leszka Chwiałkowskiego na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w dniu 20.01.2016 oraz na sesji budżetowej Rady Miejskiej w dniach 27.01.2016 i 29.01.2016 sprowadza się do niezrozumiałych ataków na członków klubu – w szczególności przewodniczącego Komisji Budżetowej Rafała Kluczyńskiego oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Jarosława Świerczyńskiego. Podczas obrad Rady Miejskiej i posiedzeń komisji wszyscy radni powinni być skupieni na merytorycznej, spokojnej pracy na rzecz mieszkańców.
Trudno nie zauważyć także gwałtownej i znaczącej zmiany poglądów p. Leszka Chwiałkowskiego, który z jednego z głównych krytyków działań p. wiceburmistrza Kamińskiego stał się jego najbardziej gorącym orędownikiem. Trudno zgadnąć, co stało za tak gwałtowną i niespodziewaną przemianą. Tymczasem istotą pracy radnego nie jest ani ślepe wspieranie ani atakowanie Burmistrza, lecz wspólna praca na rzecz uchwalania jak najlepszego prawa, czemu na pewno nie służy popadanie ze skrajności w skrajność.

P. Leszek Chwiałkowski ma oczywiście prawo dowolnie zmieniać poglądy i krytykować każdego za wszystko wedle własnego uznania. Jednakże członkostwo w klubie radnych Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach zobowiązuje do spełniania wysokich standardów oraz sumiennej pracy na rzecz mieszkańców. Tymczasem ostatnie działania p. Leszka Chwiałkowskiego mają bardzo niewiele wspólnego zarówno z wysokimi standardami, jak i ze służbą mieszkańcom.

Uprzejmie prosimy o to, by od dnia dzisiejszego nie identyfikować żadnych działań podejmowanych przez p. Leszka Chwiałkowskiego z klubem Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach. Serdecznie prosimy również o możliwie szerokie upowszechnianie treści tego oświadczenia.

Z poważaniem,
Przewodnicząca Klubu Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach
Anna Tumińska-Kubasa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *