WIADOMOŚCI

Kontrola w GOK kolejny raz przedłużona. Co się dzieje?

Kontrola w Gminnym Ośrodku Kultury trwająca już kilka miesięcy została ponownie wydłużona na prośbę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Zbigniewa Waprzko. Na ten moment radni ustalili, że prace kontrolne potrwają jeszcze miesiąc, do 30 września 2021 r., choć rozważano także koniec października.

Kontrola do 30 września

Można było oczekiwać, że weryfikacja prawidłowości wydatkowania środków z dotacji w GOK-u nie napotka na większe problemy i wkrótce komisja podzieli się wynikami kontroli, która jednoznacznie wykaże, czy kontrowersje wokół GOK-u to splot niesprzyjających okoliczności, łącznie z pandemią na czele, czy może celowe działania na niekorzyść placówki.

Niestety wciąż radni, burmistrz i reszta obywateli nie otrzymali informacji, co dzieje się w GOK-u. Próżno winić tu Komisję Rewizyjną. Jak podkreślał na sesji Rady Miejskiej Zbigniew Waprzko, od miesięcy przerzucane są dokumenty ze strony GOK do organu kontrolującego z uwzględnieniem ostatecznych możliwych terminów, co wydłuża kontrolę i znacząco utrudnia pracę. Interpretacje wydawane przez stronę prawną reprezentującą GOK oraz Komisję Rewizyjną są odmienne, co blokuje postęp prac.

Burmistrz chce szybkiego zakończenia kontroli

Burmistrz Mateusz Kamiński wskazał, że chciałby jak najszybciej poznać wyniki kontroli, gdyż sytuacja, w której jednostka gminna jest tak długo kontrolowana, jest niekorzystna. Z drugiej strony Burmistrz sugerował radnemu Waprzko, aby do kontroli zaangażować jednostki, które mogłyby pomóc, np. Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Brak konsekwencji tego pomysłu zauważył radny Jarosław Świerczyński, który podkreślił, że zaangażowanie innych podmiotów, które mają ustawowy czas na odpowiedź (najczęściej jest to 14-30 dni), wiąże się z jeszcze większym wydłużeniem czasu trwania kontroli.

O co chodzi?

Radny Waprzko tłumaczył na sesji, że panie mecenas reprezentujące obie strony mają odmienne interpretacje w istotnych kwestiach. Nie pomaga także długi czas oczekiwania na odpowiedź.

Radny Świerczyński podsumował to słowami: „Jeżeli są 2 tygodnie na odpowiedź, a Pani Dyrektor [red. GOK] stosuje proceduralnie pewne kruczki, które uniemożliwiają, według jej opinii, odpowiedź na pytania komisji, no to się wszystko przeciąga (…) Pytania [red. do Dyrektorki GOK] są dość obszerne i te znikome odpowiedzi, jakie dostajemy jako odpowiedzi rodzą z kolei następne pytania. Jeśli ma to być przeprowadzone rzetelnie, trzeba mieć na to czas. Tu mamy ten przypadek, że Pani Dyrektor stosuje pewne proceduralne, oczywiście dozwolone, proceduralne kruczki, które uniemożliwiają komisji przeprowadzenie tej kontroli.”

Radny Waprzko tłumaczył: „Skierowanie kontroli do organów wyższych nie ma podstaw (…) Doszliśmy do pewnej ściany związanej z interpretacją prawną pewnych przepisów, głównie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.”

Z-ca burmistrza, Małgorzata Rózga, wspomniała, że doszły do niej informacje o dwóch różnych, niedających się pogodzić, interpretacjach prawnych. Poprosiła o wydanie trzeciej opinii dotyczącej ochrony danych osobowych mec. Krzywicką.

Uchwała o kontroli w GOK-u została podjęta 31 marca 2021 r.

 

Źródło: pixaby.com/Tumisu

POLECAMY TAKŻE:

Przedłużenie kontroli w Gminnym Ośrodku Kultury

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *