WIADOMOŚCI

„Panie Burmistrzu, zachowajmy trochę elegancji. Mniej obrażania innych”, czyli o gorącej dyskusji Radnych z Burmistrzem

Temat wydatków nowej dyrektor GOK znowu wzbudził emocje wśród radnych. Tym razem podczas sesji budżetowej, kiedy to radny Kordian Skalski zapoczątkował dyskusję na temat wydatków i etatów GOK. Burmistrz Mateusz Kamiński zareagował z wyraźnym wzburzeniem. Podczas wymiany zdań padło wiele mocnych słów.

Radny Kordian Skalski przygotował długa listę powstałych – jego zdaniem – niegospodarności w wydatkach i planach GOK [szczegółowa lista poniżej].

Na merytoryczne argumenty radnego, burmistrz Mateusz Kamiński nie znalazł wytłumaczenia, wypominając jedynie, że radny Skalski temat podjął tylko ze względu na obecność kamer rejestrujących sesję Rady Miejskiej. Nazwał Radnego posłem opozycji, który musi się sprzeciwiać każdej propozycji oponenta.

Radny Kordian Skalski: „Startowaliśmy z jednego komitetu […] więc nie wiem skąd te oskarżenia o opozycji. Ja bym chciał z Panem konstruktywnie współpracować […] Takie wycieczki osobiste względem Radnych to jest brak elegancji […] Także Panie Burmistrzu, zachowajmy odrobinę powagi i elegancji… elegancji, której oczekuje Pan od innych, i mam wrażenie stosuje trochę inne standardy: do innych i do swojej osoby.[…] Troszkę mniej obrażania innych, bo wszystko można obśmiać.”

Niegospodarność Dyrekcji Gminnego Ośrodka Kultury – w opinii radnego Kordiana Skalskiego

  • Wydarzenia Dzień Dziecka, Powitanie, Pożegnanie Lata, Koncert 4 Kultur, Koncert z okazji Dnia Kobiet w kosztorysie zawierają wycenę nagłośnienia i oświetlenia. Tymczasem pod koniec 2019 roku radni zgodzili się przeznaczyć 700 tys. zł z budżetu Gminy na zakup nagłośnienia do sali widowiskowej. Cena była tak wysoka, gdyż sprzęt miał być mobilny i wykorzystywany przy każdej imprezie plenerowej/wyjazdowej.
  • Kosztorys imprez zakłada wycenę rozłożenia i złożenia sceny. Podczas gdy wzrost zatrudnienia w GOK uzasadniany był przyznaniem nowym pracownikom obowiązków, za które dotychczas każdorazowo trzeba było płacić, m.in. za montaż i demontaż sceny.
  • Niektóre etaty w GOK wśród obowiązków mają zadania, które i tak są zlecane na zewnątrz, np. konserwator i administrator budynku ma w obowiązkach nadzór nad monitoringiem i pełnienie roli administratora danych osobowych, realizator światła i dźwięku odpowiadać ma za prowadzenie strony internetowej i social mediów. Tymczasem w planie finansowym na usługi typu RODO, monitoring, usługi informatyczne zostało przeznaczone 40 tys. zł (o 9 tys. zł więcej niż dotychczas).
  • Podczas świątecznego jarmarku wystąpiła gwiazda [Bayer Full], która kosztowała Gminę 35 tys. zł. Osoba niezależna, bez żadnych koneksji, pytała o koszt, jaki trzeba ponieść za występ tejże gwiazdy i kwota już na starcie była o połowę mniejsza.
  • Pomiędzy zapisami w budżecie a załącznikami istnieją, zdaniem radnego Skalskiego, nieścisłości. Budżet zakłada wyższe kwoty niż załączniki, np. wydatki na szkolenie i dokształcanie z budżetu to 10 tys. zł, a załączniki mówią tylko o 2 300 zł. Na delegacje służbowe budżet przewiduje 8 tys. zł, załączniki wskazują 3 350 zł.

Radny Skalski podaje także przykład Koncertu Czterech Kultur, który ma kosztować Gminę 25 tys. zł., a do tej pory koncert był organizowany 3 razy taniej.

Inne pozycje, co do których radny Skalski ma wątpliwości, to:

– 8 tys. zł. na koncerty walentynkowy, familijny, listopadowy. Czy to koncerty wyjazdowe? Jeśli tak, to skąd taka kwota?

– Przy zespole wokalnym w kategorii „zakup” pojawia się pozycja „Warsztaty wokalne” za 5 tys. zł.  Jeśli zespół ma instruktora, to on powinien przeprowadzać szkolenie, a jeśli to dodatkowe dokształcanie, to powinno być w kategorii „dokształcanie”.

  • Burmistrz Mateusz Kamiński wielkość dotacji na GOK uzasadniał zwiększoną liczbą wyjazdów grup artystycznych, a tym samym większymi potrzebami finansowymi w tym względzie. Tymczasem radny Kordian Skalski zauważył, że zgodnie z dokumentacją, kwota na wydatki wyjazdowe zmniejszyła się o 35 tys. zł względem roku ubiegłego.
  • Zajęcia artystyczne prowadzone w GOK powinny pozostać bezpłatne. Jakie jest uzasadnienie pobierania opłat od uczestników zajęć?
  • W planie finansowym GOK nie uwzględniono żadnych dochodów z domu kultury. Założenie było takie, że inwestycja poniesiona na wybudowanie i wyposażenie domu kultury jest tak duża, aby GOK mógł zarabiać. Podczas gdy brak jest w planach jakichkolwiek dochodów z jego działalności.

W odpowiedzi na przedstawione zarzuty, burmistrz Mateusz Kamiński opowiedział o tym, jak potrzebny jest Dom Kultury w Rzgowie. Dotychczas rodzice utalentowanych dzieci wozili je na zajęcia do Pabianic a teraz najmłodsi będą mieć możliwość rozwijania swoich pasji artystycznych w Rzgowie. Zabrakło niestety wytłumaczenia i choć jednego odniesienia się do precyzyjnych i konkretnych punktów przedstawionych przez radnego Skalskiego.

POLECAMY TAKŻE:

Konsekwencja i upór radnego Jarosława Świerczyńskiego uwieńczone sukcesem

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *