WIADOMOŚCI

Problem zalewania ul. Rudzkiej i ul. Zachodniej. Co ustalono w sprawie spółki Gealan?

Spółka Gealan i powstająca na jej terenie inwestycja budzi niepokój części mieszkańców. Głównymi problemami jest zalewanie okolicznych terenów w wyniku przepełnienia zbiornika retencyjnego, głośne działanie sprężarek oraz wydobywający się z kominów dym. Co udało się załatwić w tej sprawie?

Jak powiedział na sesji Rady Miejskiej burmistrz Mateusz Kamiński, według oceny władz Gminy, spółka Gealan naruszała przepisy ochrony środowiska. Dlatego podjęte zostały działania, które mają zabezpieczyć interes mieszkańców.

Oto, co udało się ustalić:

  • Spółka Gealan, zmobilizowana pismami przesyłanymi przez Gminę do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i wizytą Inspektorów, podjęła działania prowadzące do wyciszenia działających tam sprężarek.
  • Na kominy zostaną zainstalowane specjalistyczne filtry, które są sprowadzane z Niemiec.

Głos w sprawie spółki Gealan zabrała także Pani Magda Górska, która w Gminie zajmuje się m.in. sprawami dotyczącymi ochrony środowiska. Jak podkreśliła Pani Górska, w odpowiedzi na interpelację radnego Jarosława Świerczyńskiego w sprawie zalewania przez firmę Gealan, Gmina zgłosiła się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o przeprowadzenie kontroli, która weryfikowałaby pozwolenia na budowę. Przeprowadzona kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości, które dałyby podstawy do dalszych działań.

W międzyczasie cały czas toczy się postępowanie w Wodach Polskich w sprawie uzyskania pozwolenia wodno-prawnego dla firmy Gealan.  Burmistrz Mateusz Kamiński złożył wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z operatem wodno-prawnym, który przygotowała spółka Gealan.

Następnie burmistrz Kamiński złożył pismo z uwagami i sugerowanymi przez Gminę rozwiązaniami, które powinna wprowadzić firma Gealan, aby zabezpieczyć interes mieszkańców. Aktualnie Gmina czeka na odpowiedź od Wód Polskich.

Sugestie przekazane przez burmistrza Mateusza Kamińskiego to:

  • Rów na ul. Rudzkiej nie jest w stanie przyjąć tyle wody, aby nie zostały zalane okoliczne tereny. Należy dokonać prawidłowych ustaleń odnośnie stanu tego rowu. A następnie określić, jakie roboty są potrzebne, aby zapewnić przepustowość rowu.
  • Wody mogą być odprowadzone ze zbiornika przy ul. Zachodniej przez ul. Kiepury, Cmentarną, Sporną aż do rzeki Ner.

Prace związane z nową inwestycją firmy Gealan są już w fazie końcowej, więc – jak przyjęto na spotkaniu z Inwestorem – drugie rozwiązanie byłoby zbyt pracochłonne i kosztowne, nieopłacalne na tym etapie pracy. Dlatego ustalono, że Gealan podpisze porozumienie z Gminą Rzgów na przebudowę rowu przy ul. Rudzkiej, od ul. Zachodniej do samego zakładu Gealan.

Fot: Google Maps

POLECAMY TAKŻE:

Czy inwestycje firmy Gealan grożą zalaniem mieszkańców ul. Zachodniej w Rzgowie?

Jeden komentarz do “Problem zalewania ul. Rudzkiej i ul. Zachodniej. Co ustalono w sprawie spółki Gealan?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *