WIADOMOŚCI

Przedłużenie kontroli w Gminnym Ośrodku Kultury

Zbigniew Waprzko, przew. Komisji Rewizyjnej, zwrócił się do radnych na sesji Rady Miejskiej z prośbą o przedłużenie terminu kontroli w GOK. Skąd potrzeba otrzymania dodatkowego czasu? Czy jest możliwość zapoznania się z dotychczasowym rezultatem kontroli? Sprawdzamy!

Kontrola w GOK do końca sierpnia, a może nawet do końca roku

Prośba o wydłużenie czasu na przeprowadzenie kontroli w GOK-u wynika z braku jednomyślności obsługi prawnej odnośnie niektórych interpretacji prawnych w dokumentach udostępnionych przez Panią Dyrektor Joannę Papugę-Rakowską.

Radny Zbigniew Waprzko: [Prosimy o wydłużenie kontroli] „ponieważ z dokumentacji, którą otrzymaliśmy od Pani Dyrektor, tam są różne interpretacje prawne, są różnice zdań między naszą Panią Mecenas, która nam tu pomaga w wyjaśnianiu pewnych wątpliwości, a Panią Prawnik reprezentującą Panią Dyrektor. My nie jesteśmy tutaj na tyle władni, aby ocenić słuszność pewnego zakresu udostępniania dokumentacji i postępowań, jeśli chodzi o wyjaśnianie pewnych kwestii prawnych. Także to trwa, my jesteśmy teraz na etapie przygotowania kolejnego pisma do Pani Dyrektor, jeśli chodzi o wyjaśnienie pewnych wątpliwości, a ja czuję się w obowiązku, aby umożliwić członkom Komisji Rewizyjnej rozwianie tych wątpliwości.”

Radny Radosław Pełka był ciekaw, czy można się już zapoznać choć w części z jakimś materiałem Komisji Rewizyjnej, ale Komisja wciąż jest na etapie analizy dokumentacji, jaką otrzymali od Dyrektorki GOK-u, a ta dokumentacja – cytując Zbigniewa Waprzko „po części budzi pewne wątpliwości, ta udostępniona, a raczej nieudostępniona”.

Radny podkreślił też, że niejasny jest zakres kompetencji Komisji Rewizyjnej – istnieją różne interpretacje i orzeczenia sądów w tym zakresie. KR ma ograniczone kompetencje jako organ kontrolny Rady Gminy. Istnieje wątpliwość, czy pewne jej prace nie powinny być zlecane na zewnątrz, co może wydłużyć kontrolę nawet do końca roku.

Kontrowersje wśród radnych

Temat wydatkowania środków w GOK-u i rezultatów kontroli budzi gorące dyskusje na każdej niemal sesji jak również brak współpracy ze strony Dyrektorki GOK-u.  Z kolei Mateusz Kamiński i Małgorzata Rózga przekonują, aby poczekać na rezultaty kontroli  i powściągnąć emocje w tym temacie.

Oddając głos samym radnym [zapiski z sesji 28.04.2021, 26.05.2021 r.]

Kordian Skalski: „Pani Dyrektor jest mistrzynią w animizacji wszystkiego, nawet nazw spółek, nawet nazw szkół, które wynajmowały. Także to, że Pani Dyrektor chętnie udostępnia dane to włóżmy na półkę, bo ściśnięte są tam tak mocno dokumenty, żeby nie wyszły jakieś informacje… zanonimizowani zleceniobiorcy, wszystko zanonimizowane.”

Zastępca burmistrza, Małgorzata Rózga, wytłumaczyła, że brak udostępnienia dokumentacji radnym to nie wymysł Joanny Papugi-Rakowskiej, ale wymóg dyrektywy RODO. Nawet Burmistrz nie ma wglądu w te materiały, sam dostał odpowiedź od Pani Dyrektor GOK-u, nie uczestniczył w jej tworzeniu. Padła także propozycja zamówienia niezależnej opinii w razie dalszych wątpliwości.

Powód kontroli

Przypominamy, że Kontrola Komisji Rewizyjnej ma objąć „całokształt działalności jednostki za rok 2019 i 2020, przede wszystkim:

prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej, w szczególności: sposoby wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu gminy w w/w okresie, poprawność dysponowania środkami finansowymi,

– prawidłowość stosowania procedur zamówień publicznych,

– gospodarność i celowość zawierania umów o pracę i umów cywilnoprawnych z podmiotami   zewnętrznymi i osobami fizycznymi w w/w zakresie

– zasady ustalania rozkładu pracy pracowników i rozliczania godzin terenowych,

– zasady udzielania urlopów wypoczynkowych”.

Kontrola w GOK-u została wydłużona do 31 sierpnia 2021 r.  Czekamy do końca wakacji, kiedy to powinny ukazać się wyniki kontroli.  

 


RADNI ZAGŁOSOWALI
12 ZA (Marek Bartoszewski, Wiesław Gąsiorek, Kamila Kuźnicka, Radosław Pełka, Paweł Redzynia, Jan Spałka, Przemysław Szczech, Jarosław Świerczyński, Anna Tumińska-Kubasa, Ewa Tyll, Zbigniew Waprzko, Stanisław Zaborowski).
0 PRZECIW
0 WSTRZYMUJE SIĘ
3 NIEOBECNYCH (Zbigniew Cisowski, Rafał Kluczyński, Kordian Skalski)

fot. kulturarzgow.pl


POLECAMY TAKŻE:

Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla inwestorów – o co chodzi w nowym pomyśle Burmistrza?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *