OPINIE

Stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Rzgowie w sprawie skargi Rodzica – przedstawiamy punkt widzenia drugiej strony

W niedzielę, 12 maja 2019 r., opublikowaliśmy informację na temat skargi rodzica jednego z przedszkolaków uczęszczającego do Przedszkola Publicznego w Rzgowie. Skarga dotyczyła wypowiedzenia umowy na wyżywienie dla dziecka przez Dyrekcję Przedszkola. Dzisiaj przedstawiamy zdanie drugiej strony w tej sprawie – Dyrektorki Przedszkola, Marioli Mikołajczyk. W „Nowym Rzgowie” jest bowiem miejsce na opinie wszystkich zainteresowanych. Dbamy, aby móc Państwu przedstawić tematy z każdego punktu widzenia.

Poniżej przytaczamy w dosłownym brzmieniu stanowisko Dyrektorki Przedszkola Publicznego w Rzgowie, Marioli Mikołajczyk. Stanowisko rodzica dziecka mogą Państwo przeczytać TUTAJ.

 

„W nawiązaniu do artykułu, który ukazał się na łamach miesięcznika „Nowy Rzgów” odnośnie zaprzestania świadczenia usług w zakresie żywienia dla jednego z wychowanków Przedszkola Publicznego w Rzgowie w związku z nieuregulowaniem opłat za posiłki w regulaminowym terminie dyrektor Przedszkola Publicznego informuje, że:

Zgodnie z art. 108 ustawy Prawo Oświatowe, Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia możliwość korzystania z posiłków.

Posiłki są płatne. Wysokość oraz sposób regulowania opłat za posiłki określa Regulamin korzystania ze stołówki Przedszkola Publicznego w Rzgowie.

Regulamin  korzystania ze stołówki Przedszkola Publicznego w Rzgowie jest udostępniony do wiadomości Rodziców na stronie internetowej placówki oraz na stronie BIP.

Zgodnie z Regulaminem opłaty za posiłki pobierane są z góry za każdy miesiąc a odliczenia z tytułu niekorzystania z żywienia przez dziecko dokonywane są z dołu w miesiącu następnym. Wpłacone pieniądze są przekazywane do Urzędu Miejskiego w Rzgowie w określonym terminie.

Pomimo trwającego strajku sekretarz przyjmował opłaty od dnia 10.04.2019 r. do 15.04.2019 r.  w godz. 8.00-16.00 (w pierwszym dniu od 7.00 do 17.00). Jednocześnie ze względu na potrzeby rodziców dyrektor zdecydował o przedłużeniu okresu pobierania opłat na dzień 16.04. 2019 r.

Sekretarz przedszkola w ostatnim dniu pobierania opłat każdorazowo wysyła przypomnienia w formie SMS-a Rodzicom, którzy nie uiścili opłat. W dniu 15.04.2019 r. taki SMS został wysłany do Rodzica, który jest autorem skargi. W odpowiedzi na SMS-a  przypominającego otrzymaliśmy od rodzica odpowiedź cytuję: „Dzień dobry. Przykro mi ale dopóki Pan Broniarz nie zacznie zachowywać się jak negocjator a nie jak szantażysta nie będziemy mieli możliwości pojawienia się w przedszkolu. Pozdrawiam.

W dniu 17.04.2019 r. dyrektor telefonicznie skontaktował się z Rodzicami i uzyskał od ojca informację, że podtrzymuje swoją decyzję zawartą w  SMS-ie, czyli termin zapłaty za żywienie uzależnia od terminu zakończenia strajku.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Rzgowie, działając na podstawie Regulaminu korzystania ze stołówki Przedszkola Publicznego w Rzgowie pkt. 18 w związku z nieuregulowaniem opłat za wyżywienie w wyznaczonym terminie, poinformował Rodziców pisemnie o zaprzestaniu świadczenia usług w zakresie żywienia do czasu pełnego uregulowania zadłużenia.

Po uregulowaniu zadłużenia (6 maja 2019 r.) oraz na podstawie wypełnionej przez Rodziców deklaracji o kontynuowaniu korzystania dziecka z posiłków, dyrektor odstąpił od wypowiedzenia świadczenia usług w zakresie żywienia dla wychowanka.

W Przedszkolu Publicznym w Rzgowie wszyscy pracownicy zadeklarowali przystąpienie do strajku. W związku z powyższym dyrektor przedszkola pisemnie zawiadomił wszystkich rodziców, że od 8.04.2019 r. do końca trwania strajku w przedszkolu będzie zapewniona opieka nad dziećmi, sprawowana przez dyrektora przedszkola. Taka sama informacja ukazała się na stronie internetowej oraz na profilu na Facebooku przedszkola.

W dniach 8.04.2019-12.04. 2019 r. tj. w pierwszym tygodniu strajku z opieki skorzystało dwoje dzieci. Po konsultacji z rodzicami w sprawie zapewnienia dziecku suchego prowiantu dyrektor zawiesił pracę kuchni. Dzieci korzystały z gorących napojów.

W dniu 8.04.2019 r. Rodzic (autor skargi)  przyprowadził dziecko do przedszkola. Dyrektor udzielił powtórnie Rodzicowi wyczerpujących informacji na temat funkcjonowania placówki w okresie strajku, podkreślając, że sytuacja jest dynamiczna, ale przedszkole zapewnia dzieciom opiekę. Rodzic użył argumentu, że cytuję „jego dziecko nie będzie zakładnikiem strajkujących nauczycieli” i nie zostawił dziecka w placówce.

Od dnia 15.04.2019 r. do dnia 26.04.2019 r.  tj. do końca trwania strajku w związku ze zwiększającą się liczbą dzieci korzystających z opieki, dyrektor podjął decyzję o przywróceniu funkcjonowania kuchni i w tym okresie dzieci  korzystały z posiłków.

Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola w okresie strajku miały możliwość uczestniczenia w zabawach dowolnych oraz z udziałem nauczyciela, którego funkcję pełnił w tym okresie dyrektor placówki. Wobec dzieci sprawowane były też czynności opiekuńczo – wychowawcze. Nie prowadzono jedynie zajęć dydaktycznych, które w sytuacji normalnego funkcjonowania przedszkola nie trwają dłużej niż 30 do 60 minut dziennie.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Rzgowie wyraża ubolewanie w związku z zaistniałą sytuacją konfliktową, jednak ze swojej strony uczynił wszystko, aby zminimalizować negatywne skutki trwającego strajku, zarówno wobec swoich wychowanków, jak i ich Rodziców.”

                                                    Z poważaniem dyrektor Przedszkola Publicznego w Rzgowie

                                                                             Mariola Mikołajczyk

 

 

Jeden komentarz do “Stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Rzgowie w sprawie skargi Rodzica – przedstawiamy punkt widzenia drugiej strony

  1. Ja na miejacu tego rodzica nie pokazałbym się wiecej w przedszkolu. Zamiast załatwić sprawę polubownie to sam się wkopał z tym sms dopóki pan Broniarz nie przestanie strajkować on nie zapłaci. Ha ha. Wszyscy mogli zapłacić tylko on nie. Rodzicu ogarnij się !!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *