WIADOMOŚCI

Brak specjalistów ds. planowania przestrzennego blokuje działania w Gminie

Mieszkańcy latami czekają na dostosowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do studium, co umożliwiłoby im rozpoczęcie budowy czy wprowadzenie innych zmian na działkach. Jak przyznaje burmistrz Mateusz Kamiński Gmina dotkliwe odczuwa brak specjalistów ds. planowania przestrzennego, którzy mogli by wesprzeć wydział w UM.

WIADOMOŚCI

Zwoływanie spotkań wiejskich – od teraz skuteczniejsze i łatwiejsze

Zwołanie spotkania wiejskiego do tej pory wymagało zebrania 50 osób. Radni zdecydowali, że to za duża liczba. Negatywnie oceniono także sposób powiadamiania mieszkańców o zebraniach. Dyskusja na temat liczby mieszkańców i metody ich powiadamiania wywiązała się przy okazji głosowania nad nowymi statutami dla sołectw. Jak zawiadamiać o spotkaniu sołeckim? Na ten moment funkcjonują dwa sposoby powiadamiania mieszkańców o zwołaniu zebrania sołeckiego/wiejskiego. Wymogiem formalnym jest ogłoszenie tej informacji w Biuletynie […]

WIADOMOŚCI

Hałas niszczy słuch i psychikę mieszkańców Rzgowa – apel o ekrany akustyczne

Hałas dobiegający z drogi krajowej nr DK-91 (ul. Katowicka) utrudnia życie mieszkańcom Rzgowa. Lokatorzy budynków sąsiadujących z drogą nie otwierają latem okien, nie wysypiają się, a warkot samochodów słyszalny całą dobę utrudnia codzienne funkcjonowanie, koncentrację, odpoczynek. Sytuacja jest już na tyle uciążliwa, że mieszkańcy jasno postawili sprawę – potrzebne są ekrany akustyczne, które ochronią przed nieznośnym hałasem.

WIADOMOŚCI

Dzierżawa ziem gminnych jednak bez przetargu

Podczas majowej sesji Rady Miejskiej został poruszony problem dzierżawy gruntów komunalnych na terenie Gminy Rzgów. Tereny, dotychczas oddane w dzierżawę przez Gminę, mają być albo zgłoszone do przetargu, albo ponownie oddane w dzierżawę aktualnym najemcom. Na forum wypowiadała się zarówno obecna najemczyni jednych z działek oraz młody gospodarz, który jest zainteresowany dzierżawą.