WIADOMOŚCI

Zwoływanie spotkań wiejskich – od teraz skuteczniejsze i łatwiejsze

Zwołanie spotkania wiejskiego do tej pory wymagało zebrania 50 osób. Radni zdecydowali, że to za duża liczba. Negatywnie oceniono także sposób powiadamiania mieszkańców o zebraniach. Dyskusja na temat liczby mieszkańców i metody ich powiadamiania wywiązała się przy okazji głosowania nad nowymi statutami dla sołectw. Jak zawiadamiać o spotkaniu sołeckim? Na ten moment funkcjonują dwa sposoby powiadamiania mieszkańców o zwołaniu zebrania sołeckiego/wiejskiego. Wymogiem formalnym jest ogłoszenie tej informacji w Biuletynie […]

WIADOMOŚCI

Garderoba dla dzieci czy kierownika GOK?

Podczas wizytacji nowootwartego Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie, radni zwrócili uwagę na fakt, że w jednej z trzech garderób kierownik Marek Binkowski urządził sobie… pokój muzyczny! Dla dzieci i innych członków zespołów artystycznych zostały do dyspozycji 1 garderoba standardowa i 1 malutka, mieszcząca kilka osób. Kierownik zapewnia, że może zmienić pokój. Dlaczego więc zajmuje go od 3 miesięcy?

OPINIE

Czy radny powinien być aktywny na sesji Rady Miejskiej?

Podczas comiesięcznych sesji Rady Miejskiej widać, że aktywnością na posiedzeniu odznacza się jedynie kilku radnych i są to zwykle te same osoby. Czy to oznacza, że pozostali radni nie działają prężnie dla społeczeństwa? Oczywiście, że nie! Jednak aktywność na sesji ma swoje zdecydowane plusy i może pozytywnie wpłynąć na działania. Podczas jednej z wypowiedzi na sesji Rady Miejskiej radny Jarosław Świerczyński powiedział, że niektórzy radni siedzą na sesji i przyciskają guziki. Nie miało […]