WIADOMOŚCI

Budżet gminy Rzgów na 2024 r. – ile będzie wynosił?

Ostatnie dni grudnia okazały się niezwykle aktywne dla radnych gminy Rzgów. W czwartek 28 grudnia na sesji Rady Miejskiej przyjęty został budżet na 2024 r. Ile będzie wynosił? 

Przychody, dochody – ile będzie w budżecie na 2024 r.?

117 340 037,00 zł – tyle wynoszą wydatki gminy Rzgów przewidziane na 2024 r. W tym:

  • 82 130 767,00 zł – wydatki bieżące
  • 35 209 270,00 zł – wydatki majątkowe

101 057 663,00 zł – to kwota planowanego dochodu gminy Rzgów na 2024 r. W tym:

  • 81 528 116,42 zł – dochody bieżące
  • 19 529 546,58 zł – dochody majątkowe

Ile wynosi deficyt i dług Rzgowa?

Ponad 16 miliona złotych, a dokładnie 16 282 374,00 zł, to kwota deficytu gminy Rzgów, który ma zostać pokryty z emisji obligacji komunalnych (8 430 795,28 zł), wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych (4 457 121,72 zł) oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (3 394 457,00 zł).

W budżecie gminy muszą znaleźć się również środki na spłatę długu. W 2024 r. obciążenia te będą wynosić 1 759 990,28 zł – kwota ta zostanie przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z lat ubiegłych.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w projekcie uchwały, która dostępna jest TUTAJ.

Kontrowersje

Zaproponowany budżet nie zyskał akceptacji wszystkich radnych. Część z nich miała wątpliwości co do zaplanowanych wydatków, upatrując w tym braku gospodarności.

To, co szczególnie zwróciło uwagę części radnych, to kwota, jaka ma zostać przeznaczona na nagrody w Gminnym Ośrodku Kultury. Mowa o 114 tys. zł, które – jak zostało uściślone dopiero na sesji – mają zostać przekazane osobom z największym stażem. Zgodnie ze słowami księgowej GOK-u, Edyty Najgebauer, środki te stanowią nagrody jubileuszowe, a stawki wynikają z ustawy.

Na zarzut radnego Jarosława Świerczyńskiego jakoby pracownicy GOK-u zarabiali znacznie więcej niż chociażby pracownicy MOPS-u, do dyskusji włączyła się wiceburmistrz Monika Pawlik, która wyliczała kwoty po odjęciu nagród jubileuszowych w obu placówkach i wskazała błąd w obliczeniach radnych. Zgodnie z wyliczeniami z-cy burmistrza, uśrednione kwoty wynagrodzeń w GOK-u i MOPS-ie są zbliżone.

Radni, którzy przyjęli budżet: Marek Bartoszewski, Zbigniew Cisowski, Wiesław Gąsiorek, Rafał Kluczyński, Jan Spałka, Przemysław Szczech, Ewa Tyll, Zbigniew Waprzko, Stanisław Zaborowski.

Radni, którzy nie przyjęli budżetu: Kordian Skalski, Jarosław Świerczyński, Kamila Kuźnicka.

Od głosu wstrzymali się: Radosław Pełka, Paweł Redzynia.

 

fot. pixabay.com/Megan_Rexazin_Conde2 komentarze do “Budżet gminy Rzgów na 2024 r. – ile będzie wynosił?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *