Informacja o ochronie danych osobowych

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dolina Neru Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 59, 90-007, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643229, posiadająca NIP 7252155846, REGON 365685558.

Jak rozumieć pojęcia wykorzystywane w niniejszej Informacji?

Administrator – Dolina Naeru Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem http://nowyrzgow.pl/

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis.

Jak pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. odpowiadając na zapytania przesłane na adres kontakt@nowyrzgow.pl
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Cel przetwarzania: Podstawa prawna przetwarzania:
kontakt z Państwem celem udzielenia informacji lub odpowiedzi na Państwa zapytanie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie odpowiedniej obsługi Użytkowników, art. 6 ust. 1 lit. a – mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w każdym czasie, ale takie cofnięcie pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody
dochodzenie roszczeń art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dochodzenie roszczeń wobec Użytkowników lub obrona przed roszczeniami Użytkowników
prowadzenie rachunkowości administratora, wystawianie faktur i dokumentów księgowych art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Marketing bezpośredni Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym prawnie usprawiedliwionym celem administratora jest promowanie jego działalności oraz produktów oferowanych do sprzedaży

 

Pliki cookies

Więcej o plikach cookies: http://nowyrzgow.pl/regulamin/

Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:

  • dostawcom usług IT, dostawcom usług teleinformatycznych, kurierskich, pocztowych, płatniczych,
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w zakresie dochodzenia roszczeń administratora (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
  • dostawcom usług księgowych w zakresie rachunkowości,

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń  – przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa cywilnego. Dane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Z zastrzeżeniem art. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Przysługuje Państwu także  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że zostały wobec Państwa naruszone przepisy o ochronie danych osobowych.

Portale społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.