Budżet na 2019 uchwalony, na 2018 poprawiony
WIADOMOŚCI

Budżet na 2019 uchwalony, na 2018 poprawiony

  • Uchwalono budżet na rok 2019
  • Skorygowano budżet na rok 2018
  • Ustalono wysokość kredytu na rok 2018
  • Odrzucono skargę na nepotyzm w przedszkolu

Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 19.12.2018, był dość obszerny. Zapraszamy do przeglądu najważniejszych uchwał podjętych przez radnych tego dnia.

Radni uchwalili budżet na 2019

103,5 mln zł. Tyle w 2019 ma zamiar wydać burmistrz Mateusz Kamiński. Z tej kwoty 49 mln zł ma zostać przeznaczonych na inwestycje. Plan finansowy na 2019 zakłada, że dochody gminy wyniosą blisko 68 mln. Deficyt wynoszący 35,5 mln złotych ma zostać pokryty kredytem.

2019 to kolejny rok z rekordowym budżetem. Tendencja wzrostowa, szczególnie w wydatkach na inwestycje, została zapoczątkowana po poprzednich wyborach. Rządzący wówczas gminą burmistrz Konrad Kobus, przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Świerczyński i większościowy klub radnych Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach uchwalili budżet, który zakładał inwestycje na poziomie blisko 11,8 mln zł. Wtedy do realizacji budżetu nie było konieczne zaciągnięcie kredytu.

Dokonano ostatnich zmian w budżecie na rok 2018

Tradycyjnie, na ostatniej sesji w danym roku, Rada Miejska dokonuje na wniosek burmistrza takich zmian w budżecie, aby zapisy „na papierze” zgadzały się ze stanem faktycznym. Wtedy też mieszkańcy mogą sprawdzić, ile naprawdę udało się zrobić w danym roku. Jak zwykle najbardziej interesujący jest plan wydatków inwestycyjnych. Po grudniowych zmianach opiewa on na kwotę 31 mln zł. Tymczasem przyjęty w grudniu poprzedniego roku plan zakładał wydanie prawie 38 mln zł. Nie wykorzystano więc 18% środków na inwestycje.

Jaki kredyt zaciągnęła gmina w 2018 roku?

14 milionów złotych – taką wysokość kredytu na sfinansowanie deficytu w 2018 roku zatwierdzili radni. Jeszcze w marcu, w pierwotnej wersji uchwały, była mowa o kredycie na 18,8 mln złotych.

Odrzucono skargę na nepotyzm w Urzędzie Miejskim i przedszkolu

Zdaniem osoby skarżącej Dyrektor Przedszkola zatrudniła w kierowanej przez siebie placówce swoją synową. Jednocześnie syn i mąż pani dyrektor mieli pracować w Urzędzie Miejskim w Rzgowie. Radni ustalili, że synowa pani dyrektor w momencie zatrudniania nie była jeszcze synową, natomiast ani syn ani mąż Dyrektor Przedszkola nie pracują w Urzędzie.

W związku z tym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomendowała Radzie Miejskiej odrzucenie skargi na nepotyzm w Urzędzie Miejskim i przedszkolu, na co Rada Miejska przystała.

Wyższe diety dla radnych i sołtysów

Wysokość diet, które są rekompensatą dla radnych za czas poświęcony na pracę w Radzie, uzależniona jest od określonej w ustawie kwoty bazowej dla osób pełniących kierownicze stanowiska państwowe.

Radni otrzymają 939,45 zł diety, przewodniczący komisji 1073,65 zł, wiceprzewodniczący Rady 1207,86 zł, a przewodniczący Rady 1342,07 zł. Jeżeli radny nie weźmie udziału w sesji, jego dieta zostanie uszczuplona o 15%, a jeżeli zabraknie go na posiedzeniu komisji, otrzyma dietę niższą o 10%.

Diety dla sołtysów radni ustalają w drodze uchwały. Sołtysom przyznano dietę zryczałtowaną w wysokości 500 zł miesięcznie.

 

Źródła:

Budżet na 2015:

http://bip.rzgow.pl/uchwaly/b1aae76ba819132c0f50986df27dbdb7_3/v_11_2015.pdf

Budżet na 2019:

http://bip.rzgow.pl/uchwaly/a7bb0773d78669f8e09f3105365ee382_1/III_34_2018.pdf

Budżet na 2018 – plan pierwotny:

http://bip.rzgow.pl/uchwaly/262d2a9b0ac5acdb78f09a13ee68b26b_1/XLV_363_2017.pdf

Budżet na 2018 – plan po zamianch 19.12

http://bip.rzgow.pl/uchwaly/10ade19886402c9b98305bf7a056aede_1/III_22_2018.pdf

Uchwała dot. kredytu na sfinansowanie deficytu w 2018 po zmianach 19.12:

http://bip.rzgow.pl/uchwaly/2655762e1c645aaf8dff84ae8f18f48b_1/III_24_2018.pdf

Uchwała dot. kredytu w wersji pierwotnej:

http://bip.rzgow.pl/uchwaly/0d1b62b3901f7812b6a0cdbac67425dc_1/XLIX_392_2018.pdf

Uchwała ws. odrzucenia skargi ws. nepotyzmu w przedszkolu

http://bip.rzgow.pl/uchwaly/f5cad100fb148d8d782d5e07d0008616_1/III_26_2018.pdf

Uchwała ws. wysokości diet dla radnych:

http://bip.rzgow.pl/uchwaly/d06f2f925bf278cad094b2235af9681b_1/III_27_2018.pdf

Uchwała ws. diet dla sołtysów:

http://bip.rzgow.pl/uchwaly/f685197b6720733cb104af708a975a43_1/III_28_2018.pdf

 Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *