WIADOMOŚCI

Czy gmina Rzgów bierze kredyt na 18,8 mln + 4,2 mln odsetek?

27 września na Facebooku w rozmowie z mieszkańcem, burmistrz Kamiński napisał „Nasza gmi­na nie ma dziesiątków milionów długów. Co więcej, w tym roku nie wzięliśmy złotówki kredytu”. Jak to się ma do faktów?

W dniu 28.03.2018 roku Rada Miejska na wniosek burmistrza Kamińskiego podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finanso­wanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów. W uzasadnieniu uchwały czytamy:

Wysokość zapotrzebowania na środki finanso­we określono na poziomie 18.835.376 zł, co stanowi równowartość planowanego kredytu. Spłatę kredytu planuje się do 2034 roku.

Następnie burmistrz zorganizował przetarg na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wy­sokości 18.835.376 zł. Przetarg wygrało konsorcjum Bank Spółdzielczy w Andrespolu i Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej.

 

>> Tak burmistrz Kamiński stopniowa tracił nasze zaufania

 

W ogłoszeniu wyników przetargu czytamy, że gmina oprócz 18.835.376 zł kredytu będzie musiała zapłacić 4.161.599,33 zł odsetek i kosztów obsługi kredytu! Razem to prawie 23 miliony złotych!

Panie Burmistrzu, w grudniu przedstawił Pan Ra­dzie Miejskiej projekt budżetu z ogromnym deficy­tem. W marcu poprosił Pan Radę o zgodę na zacią­gnięcie 18,8 mln kredytu na pokrycie tego deficytu. W czerwcu wybrał Pan konsorcjum banków, które udzielą gminie tego kredytu. A we wrześniu pisze Pan mieszkańcowi na fejsie, że „nie wzięliśmy złotówki kredytu”. Jak Panu nie wstyd?

>> Szok! Kandydat z listy burmistrza Kamińskiego ma wyrok! Groził śmiercią dwóm osobom!

 

Źródła:

h t t p : / / b i p . r z g o w . p l / u c h w a l y / 0 d 1 b 6 2 b ­3901f7812b6a0cdbac67425dc_1/XLIX_392_2018.pdf

http://bip.rzgow.pl/przetargi/b96938a7adca48664bf­fde657e3245de_8/wyniki%20postepowania.pdf

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbi d=563409450728811&id=100011792828691&com­ment_id=563448717391551&comment_trackin­g=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D

kej.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *