WIADOMOŚCI

Woda w Romanowie – pobrano kolejne próbki i nadal nie jest dobrze!

Problemów z wodą w Romanowie ciąg dalszy. 14. listopada pobrano kolejne próbki wody, z punktów kontrolnych na sieci wodociągowej i stacji wodociągowej Romanów. Niestety wyniki są nadal niezadowalające, a woda nadaje się do spożycia warunkowo.
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi:
„Wodociąg publiczny Romanów, gmina Rzgów – woda warunkowo nadaje się do spożycia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w dniu 14 listopada 2023 r. pobrano do badań w ramach kontroli wewnętrznej trzy próbki wody z wodociągu publicznego Romanów.
W dwóch próbkach wody pobranych z punktów kontrolnych na sieci wodociągowej stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 3 jtk/100ml i 4 jtk/100ml oraz ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22oC w ilości >300jtk/1ml. Nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków.
Jednocześnie w próbce wody pobranej w stacji wodociągowej Romanów – woda podawana do sieci – nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli i enterokoków.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Romanów.
Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych mających na celu przywrócenie właściwej jakości wody, zgodniej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i przeprowadzenia kolejnych badań kontrolnych jakości wody z wodociągu publicznego Romanów.”
Źródło: https://www.gov.pl/web/psse-lodz/wodociag-publiczny-romanow-gmina-rzgow–woda-warunkowo-nadaje-sie-do-spozycia3
Fot. pexels.com/Nithin PA


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *