WIADOMOŚCI

Brójce sięgają po kolejne 123 tys. zł z UE!

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego pozytywnie rozpatrzył wniosek wójta Brójec, Radosła­wa Agaciaka, o 123,5 tys. zł dotacji. Środki przezna­czone będą na zagospodarowanie skweru obok ośrodka zdrowia w Kurowicach!

Gmina Brójce pieniądze otrzyma w ramach pod­działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ra­mach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Wniosek w tej sprawie wójt Brójec złożył w dniu 17.04.2018 w Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz­twa Łódzkiego.

bk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *