WYDARZENIA

Gdzie ta budowa kanalizacji w Starowej Górze?

  • Umowę na budowę kanalizacji podpisano 7 września 2017 r.
  • Przez 9 miesięcy nie rozpoczęto dużych prac budowlanych!
  • Prace podobno uniemożliwiły zimowe warunki i brak materiałów budowlanych.
  • Burmistrz zapowiedział, że prace na ul. Tunelowej zostaną wznowione 11.06.
  • Czy wykonawca wyrobi się w terminie, a gmina zdąży rozliczyć dotację?

30 maja Pan Zygmunt Kaliszuk napisał:

Mieli wejść z kanalizacją na Szklarniową w Sta­rowej Górze 10 maja. Mamy koniec maja i nic się nie dzieje, a z Tunelowej zabrali sprzęt już dwa tygodnie temu. Mieli tam zakończyć roboty 17 maja a do dziś są nieskończone”.

Obiecaliśmy panu Zygmuntowi, że będziemy przy­glądać się tej sprawie. Tak też czynimy.

Podobno opóźnieniom winna zima? Przecież mroźnie zrobiło się w drugiej połowie lutego!

Do kwestii opóźnień w budowie kanalizacji odniósł się na sesji Rady Miejskiej w dniu 6 czerwca burmistrz Mateusz Kamiński, który powiedział podczas oma­wiania wykonania budżetu na rok 2017: „Planowane rozpoczęcie prac było na rok 2017, ale ze względu na trudne warunki zimowe te prace rozpoczęły się teraz”. Jednocześnie na prezentacji pokazywanej przez burmi­strza zgromadzeni mogli przeczytać, że: „(…) ze względu na nasilenie opadów w okresie jesiennym oraz z obawy przed niemożnością prowadzenia prac w warunkach zi­mowych w porozumieniu z wykonawcą przesunięto ter­min rozpoczęcia prac na kwiecień, a ulicę Stropową na czerwiec 2018 r. Planowane zakończenie inwestycji sier­pień 2019”.

A przecież jesień i zima nie były ani przesadnie mokre, ani zimne. Mrozy na stałe zagościły dopiero w drugiej połowie lutego! Jak mówią fachowcy, których poprosiliśmy o opinię, zmarnowano 4 miesiące wystar­czająco dobrej pogody. Od października do stycznia można było spokojnie prowadzić prace.

Czy na elementy do budowy kanalizacji trzeba czekać 9 miesięcy?!

Podczas składania sprawozdania z działalności mię­dzysesyjnej burmistrz mówił także: „Rozpoczęliśmy prace związane z budową kanalizacji w Starej Gadce i w Starowej Górze. Pierwszą ulicą do której przystą­piono do budowy jest ulica Tunelowa w Starowej Gó­rze. Proszę Państwa nasza kanalizacja jest kanalizacją w systemie podciśnieniowym. Jest tylko kilku producen­tów kształtek do tego typu kanalizacji. To nie są kształt­ki, które się kupuje na składzie budowlanym zwykłym. I tutaj zgłosił nam wykonawca, że czeka na kształtki z Niemiec. Te kształtki mają być dostarczone i zgodnie z deklaracjami prace ruszą pełną parą od 11.06”.

Przecież umowę na budowę kanalizacji podpisano 7 września 2017 r. Czy naprawdę na kształtki czeka się 9 miesięcy? Tyle minie od podpisania umowy do 11.06, kiedy prace wreszcie miały ruszyć pełną parą.

Ile kilometrów kanalizacji buduje gmina Rzgów?

Budowa kanalizacji, która kosztować będzie łącznie 18 mln zł, zaczyna więc wyglądać coraz bardziej cha­otycznie. Zaczęło się od kilkumiesięcznego poślizgu w rozpoczęciu prac. Teraz okazuje się, że brakuje mate­riałów. Jakby tego było mało, inwestycji towarzyszą nie­jasności. W grudniu burmistrz dał w „Gazecie Rzgow­skiej” płatne ogłoszenie, w którym napisano, że „projekt zakłada budowę 14,1 km sieci kanalizacji”. Na prezenta­cji, którą 6 czerwca pokazał radnym burmistrz, napisane było, że w ramach inwestycji „ma powstać prawie 17 km kanalizacji podciśnieniowej”. To w końcu ile kilo­metrów kanalizacji buduje gmina Rzgów – 14 czy 17?

Tak 18.06 wyglądała ul. Tunelowa, gdzie we­dług burmistrza od 11.06 roboty miały ruszyć „pełną parą”.

kek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *