Radni w atmosferze skandalu podnieśli opłaty za odbiór odpadów o ponad 100%
WIADOMOŚCI

Radni w atmosferze skandalu podnieśli opłaty za odbiór odpadów o ponad 100%

Rada Miejska w Rzgowie podjęła uchwałę ws. wysokości opłat za odbiór śmieci od mieszkańców. Nowe stawki obowiązywać będą od 1 kwietnia 2019 i wyniosą: 14 zł miesięcznie za osobę – śmieci segregowane (dotychczas 7 zł) 30 zł miesięcznie za osobę – śmieci niesegregowane (dotychczas 14 zł) Oznacza to podwyżkę o 100% za odbiór śmieci segregowanych oraz 114% podwyżki za odbiór śmieci niesegregowanych.

WIADOMOŚCI

Radny Pełka dziękuje, a jednocześnie pyta: „Dlaczego tak mało?”

Podczas majowej sesji Rady Miejskiej Zbigniew Ja­cek Waprzko, pełnomocnik PiS w gminach Brójce i Rz­gów, prosił burmistrza o uznanie roli posła Budy i dzia­łaczy PiS w pozyskiwanie dotacji dla gminy Rzgów. Zamiast burmistrza odpowiedział mu radny Radosław Pełka z rządzącego klubu „Rzgów Naszą Gminą”. Takiej odpowiedzi pełnomocnik PiS się nie spodziewał. Pełka bez ogródek stwierdził, że gmina powinna dostać więcej!

WIADOMOŚCI

Dlaczego spółka wodna działa tak kiepsko? Dlaczego tak mało jest działań w temacie nowoczesnej energetyki?

Podczas sesji Rady Miejskiej głos zabrał mieszka­niec gminy, Przemysław Stolecki. W swojej wypowie­dzi zadał ciekawe pytania odnośnie działania spółki wodnej oraz braku inicjatywy gminy w kierunku no­woczesnej energetyki. Ponieważ mieszkańcy zawsze mają głos w „Nowym Rzgowie”, cytujemy wypowie­dzi p. Stoleckiego.