WIADOMOŚCI

Dzierżawa ziem gminnych jednak bez przetargu

Podczas majowej sesji Rady Miejskiej został poruszony problem dzierżawy gruntów komunalnych na terenie Gminy Rzgów. Tereny, dotychczas oddane w dzierżawę przez Gminę, mają być albo zgłoszone do przetargu, albo ponownie oddane w dzierżawę aktualnym najemcom. Na forum wypowiadała się zarówno obecna najemczyni jednych z działek oraz młody gospodarz, który jest zainteresowany dzierżawą.  

Dzierżawa ziem gminnych – podstawa prawna

Artykuł 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku wskazuje, że  zawarcie umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości gminnej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu, chyba że rada gminy wyrazi zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia takiej umowy.

Oznacza to, że gmina teoretycznie powinna zorganizować przetarg na ziemię, gdy termin ich dzierżawy upływa, ale w praktyce nie musi tego robić, a może przekazać ziemię pod dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Burzliwa dyskusja na sesji odnośnie dzierżawy gminnych ziem

Na sesji Rady Miejskiej wypowiedziała się obecna najemczyni ziem, która przekonywała radnych, aby pozostawili wskazane tereny w jej rękach. Jak powiedziała kobieta, ziemię zaczęła dzierżawić z mężem 38 lat temu i poświęcili wiele pracy, energii i pieniędzy, aby doprowadzić ją do stanu używalności.

Z kolei mieszkaniec gminy zainteresowany dzierżawą tych terenów podkreślał, że są mu one potrzebne, aby móc rozwijać swoje gospodarstwo rolne.

Radni mieli podzielone zdania, czy przetarg powinien się odbyć, czy też wydzierżawić ziemię obecnej najemczyni.

Radni Zbigniew Waprzko i Jan Spałka wnioskował o przyznanie ziemi obecnej najemczyni bez organizowania o przetargu.

Zbigniew Cisowski, w-ce przewodniczący Rady Miejskiej i radny Kordian Skalski mieli odmienne zdanie i uważali, że przetarg na działkę powinien się odbyć.

Ostatecznie przyjęto uchwałę, według której zawarta zostanie umowa do 3 lat na dalszą dzierżawę dla dotychczasowych dzierżawców.

A co Państwo myślą na ten temat: czy gminne ziemie oraz nieruchomości zawsze powinny zostać przekazane w drodze przetargu? A może przy wieloletniej dzierżawie należy przedłużać umowy bezprzetargowo, tak jak obecnie zrobili to radni?

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *